Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Höksångare in memoriam

without comments

Sista augusti drar fullt ös fastän fortfarande sommar. Ut till Fyren via Svältis med höstens första rödstrup. Det är läge!! -redan i trä´gårn, grå flug, rödstjärt och ngt trädgårdssångarderivat. Med detta senare menar jag non-descript sångare eller LBJs, som man säger over-there, Little Brown Jobs.

Oxå en Kaspian som mobbar gråtrutar på vägen mot fyren, litet halvgammal 3K.

Så vid Fyren, knappt tid för det så lockande kaffet med inte Kron, men med hembakt.  För herreje! Kustlabbar i parti och minut, 1 + 2 + 1, dvargmås, svarttärna, Kaspisk, Medelhavs, stenfalk, Islom (samma som igår) – vad mer!?

Jo, när jag är hemma och målar verandan, en lärkfalk över huvudet! – hu nej en AFTONFALK! – en honfärgad fågel!

Så går ett dygn med tidigare förmälda highligths och jag har förträngt den litet lummiga känslan kring LBJs! Kommer hem från det lyckade draget på ägretten.

Det ligger en fågel på förstutrappen, bastant, en rödhake!? – nej det är ju trädgårdssångare. Men ack vicken fault!!! Steg för steg blir det en 1K höksångare.

 Anders dokumenterar

Symboliskt lägger jag mig. Min gamle onämnbare vän ringmärkte en trädgårdsångare som när den återfångades var en höksångare. Den vane, om på alerten ser ganska direkt medan skeptikerna aldrig kan passera nästsista bilden. Ändock lika förargad över mig själv inför Anders som med nattskärran.

Ingalunda ngt tomtkryss hade tidigare iår. Men härligast med en hel familj på sensommaren 82. Under flera år på 80-talet häckade arten i buskagen innan Svältis.

Skall man så arta utifrån bilderna så har fågeln tydliga ljusa bräm på täckare och tertialer. Det finns en hint av vattring på nedre ryggen medan tillslut helt diagnostiskt så finns en mörkvattring på stjärttäckarna (näst sista bilden).

There you are, LBJ! 

Written by Olof

September 2nd, 2011 at 8:18 pm

Leave a Reply