Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Skvadern och andra hybrider!

without comments

Som liten läste jag om och hörde berättas om rackelhanen, en skogstupp som var en korsning mellan tjäder och orre. Dessutom skojades det ofta om skvadern, första exemplaret finns i Sundsvall från 1918 och är en tänkt korsning mellan skogshare och tjäder.

I skolan lärde jag mig den enkla artdefinitionen, att inom arten och bara inom arten produceras fertil avkomma. Korsningar över artgränsen, sk hybrider, är alltid infertila.

Fågelskådarens verklighet är inte så enkel. I den rådande stäpphöksinvasionen pratas det mycket om hybrider mellan denna art och blå kärrhök – och hur återkorsning kan göra det omöjligt att avgöra om några, många eller ALLA stäpphökar vi ser har blåhöksgener eller viseversa!!! Dyster tanke för arttwitcharen med bara en art kärrhök och några olika men distinkta faser. Inte olikt situationen i Nordamerika med Kanadagåsen!

Påminner mig också en kul art som fanns i Shorebirds från 1987, Cox´s sandpiper, som allt som nästan inte finns omgavs den med en karismatisk aura – Tänk att hitta en Cox´s ute på Svältholmen, sedan vore man odödlig! 1996 fastställde genforskare att tre insamlade exemplar från N Australien samtliga hade en fader tuvsnäppa och en moder spovsnäppa – Ack ja. Shorebirds hade i sanningens namn en reservation för just hybridtanken.

För alla dessa nobla tankar skänker jag ett stort tack till Per S och denna grandiosa bild,

Den angavs som 1K stäpphök och slarvig som jag är blev första valet en lömsk 1K blåhök. Välgörande sömn över natten och inställningen att det verkligen var en stäpphök gjorde mig benägen att ifrågasätta åldern istället och med en 2Khona föll mer poletter ned, så jag ändrade mitt förstaval. Björn D hade redan lagt det kortet och den store experten Dick F trumfade igenom med Pers hjälp.

I sammanhanget var flera innan dess inne på hybridtanken och som Dick F skrev hur vet man var alla gener sitter, men nog ser detta ut att vara en god 2K hona stäpphök!

Grattis Per!!!!

Written by admin

September 12th, 2011 at 12:15 pm

Leave a Reply