Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

ISLAND

without comments

Sammanställning av mina observationer i Reykjavik 18 – 25 januari 2012

 

Det finns två anledningar att lämna Reykjavik – STRÖMAND och ISLANDSKNIPA. De två viktigaste och kanske enda för fågelskådaren.

5 mil åt väster ligger Hafni med tjockt av strömänder. 5 mil åt öster ligger Sognälven med flockar av islandsknipor.

Annars är Reykjavik ”the hot spot”, så om man redan dragit in ”de två” då besparar man sig gärna 20 döda mil, fastmer som man med litet tur ändå…

Fantastiska vandringar längs stränderna. Tiden helt för sig själv. Att upptäcka, studera, njuta och dessutom unna sig trutölen, valspettet och NORRSKENET från hotellrummets fönster!

 

Svanar och gäss

 

 1. Sångsvan, upptill 75 ex i Tjörnin. Dagliga observationer.
 2. Grågås, vanlig ”stadsfågel”. I hundratal dagligen.
 3. Spetsbergsgås, 15 ex 19.1 på Engsey, 1 ex stationärt i Tjörnin.
 4. Bläsgås, 4 ex 20 o 21.1 på Engsey. Grönländska rasen ”flavirostris”.

 

Stort tack till jaktfalkarna på Engsey som jagade upp gässen.

 

Änder

 

 1. Gräsand, vanlig och upptill några hundra i Tjörnin.
 2. SVARTAND, en hane 22 och 23.1 med gräsänder mellan Faxa och Bakkatjörn.
 3. Snatterand, ett par 22 och 23.1, Faxa.
 4. Bläsand, uppåt 500 ex kring Faxa 22 och 23.1. I övrigt enstaka.
 5. AMERIKANSK BLÄSAND, 1 hane 19.1 flygande m 4 bläsand mellan Engey och hamnen. 1 hane 22 och 23.1 med bläsänder, Faxa.
 6. Kricka, 1 ex 22.1 och 1 par 23.1, Faxa.
 7.  Vigg, uppåt 50 ex i Tjörnin.
 8. Alfågel, dagligen, enstaka till några hundra.
 9. Ejder, dagligen från något hundratal till över tusen.
 10. STRÖMAND, 1 hona 20 och 24.1, Raudararviken. 1 hane 21 och 23.1 Videyjarsundet/Ellidaárvogur.
 11. ISLANDSKNIPA, 1 hane 21 och 23.1, Videyjarsundet/Ellidaárvogur.
 12. Storskrake, ca 30 ex 23.1, Ellidadalur.
 13. Småskrake, talrik dagligen med uppåt 200ex.

 

Häftigt med ”amerikanarna”, svartanden och de två amerikanska bläsänderna. Den sistnämnda regelbunden på Island. En teori är att hanar följer honor av bläsänder som övervintrat i USA! Gräsanden är ju mer stationär annars kunde man tänka sig något liknande för svartanden. Fö är båda arterna, trots hanar i praktdräkt, betydligt mer svårhittade än man kan tro. Förekomsten av de två änderna på Island tom 2006:

https://notendur.hi.is/yannk/status_anarub.html

https://notendur.hi.is/yannk/status_anaame.html

 

Kul med de två islandarterna, strömand och islandsknipa. Man är ju is(lands)kall!!

 

Hönsfåglar

 

 1. Fjällripa, 1 ex 24.5 Ellidadalur, 1 ex 25.5 Keflavik.

 

Lommar, doppingar

 

 1. Smålom, dagligen med upptill 30 ex.
 2. Svartnäbbad islom, dagligen med upptill 3 ex. Kanonobs på 2K-fågel som fiskade inne i Gamla Hamnen 19.1.
 3. Svarthakedopping, 1 vinterf 21.1 i Raudararviken.

 

Havsfåglar, skarvar

 

 1. Stormfågel, enstaka dagligen. I tusental vid rätt vind och när sillen gick till. En hel del mörka ex.
 2. Stormsvala, 1 ex 22.1 nära och fint förbi fyren på Grotta.
 3. Havssula, enstaka gamla fåglar 21.1 o 22.1.
 4. Storskarv, upptill 100 ex dagligen.
 5. Toppskarv, dagligen med upptill 25 ex. Företrädesvis längre på havet än sin släkting.

 

Mycket  havsfågel håller sig kvar kring Island även vintertid – som synes, fa stormfåglar. En ovanlig rapport om grålira under perioden från S Island.

 

Rovfåglar

 

 1. Havsörn, en yngre fågel 19.1 Videy o 21.1 Raudararviken. Ovanlig häckfågel som dock börjar ”ta sig”. Har sitt fäste i NV.
 2. Jaktfalk, Dagligen med upptill 3 ex. Pampigt med en äldre och en ungfågel på Engey, som kunde spanas in från hotellrummets panoramafönster!!
 3. Stenfalk, 1 ex 19.1 Raudararviken och 1 ex 22.1 jagandes småfåglar vid villorna innanför Bakkatjörnin.

 

Vadare

 

 1. Strandskata, flockar på upptill 50 ex, bl.a i Gamla hamnen.
 2. Roskarl, enstaka och småflockar längs stränderna.
 3. Skärsnäppa, stora flockar. Bla minst 150 ex i Gamla hamnen.
 4. Kärrsnäppa, enstaka bland skärsnäppor 20 o 22.1. Gamla hamnen resp Bakkaviken.
 5. Rödbena, Ett tiotal 22.1 Bakkaviken. Den isländska rasen ”robusta”.
 6. Dvärgbeckasin, 1 ex 23.1 Faxa. Sällsynt vintergäst på Island.

https://notendur.hi.is/yannk/status_lymmin.html

 

Labbar, måsar

 

 1. Storlabb, 1 ex 21.1 bland måsar och stormfåglar över sillstimmen. Flyttar som regel söderut över vintern.
 2. Skrattmås, talrik i Reykjavik. Hundratals.
 3. Fiskmås, betydligt talrikare än sommartid i Reykjavik. Upptill 100 dagligen.
 4. RINGNÄBBAD MÅS, 1 ad 19.1 Gamla hamnen. 1 ad 22.1 Bakkaviken. Troligen två olika ex!

https://notendur.hi.is/yannk/status_lardel.html

 1. Gråtrut, minst ett 30-tal ex dagligen. Rasen ”argenteus” , mindre och ljusare med svartare vingspets än våra ad, ungfåglarna mörkare. Kanske ”klin” mot den amerikanska gråtruten?
 2. AMERIKANSK GRÅTRUT, 1 2K 19.1 och 21.1 Gamla hamnen. Rasen/arten SMITHSONIANUS. Lättbestämd  2K men statusen är omdiskuterad.
 3. GråtrutXVittrut, upptill 5 tydliga ex dagligen. Uppenbarligen finns en stadig hybridpopulation mellan arterna på Island. Vid ID litet av en bedömningssak.
 4. Vittrut, upptill 50 ex dagligen.
 5. Vitvingad trut, talrikaste fågeln som på sätt och vis ersatt silltruten från i somras. Tusen- ja kanske tiotusentals.
 6. KUMLIENTRUT, upptill 5 ex dagligen som gick att sätta ett bra ID på. Alla åldrar och ett förmodat inslag i vitvingad trutinvasionen i Västeuropa (bla Sverige) i vinter. Dock omdiskuterad ras/art och bedömningsfråga vid ID. För bilder och diskussion kring vitvingade och amerikanska gråtrutar se denna utmärkta blogg:

 

http://birdingfaroes.wordpress.com/

 

 1. THAYERTRUT, 1 ad 20.1 Gamla hamnen. På en pontonbrygga med lång jämförelse med vitvingad trut, vitvingad trut av ”kumlieni”typ och gråtrut. 80 ggr förstoring,bra ljus mm Men är omdiskuterad som art/ras. Vitvingad – ”kumlieni” – Thayer kan ju utgöra en klin som avslutas med Western Gull, som är Amerikanska västkustens gråtrut!?

https://notendur.hi.is/yannk/status_lartha.html

 1. Havstrut, upptill 50 ex dagligen.
 2. Silltrut, 1 2K 19 o 21.1 Gamla hamnen. Tycks vara en ”strikt” flyttfågel!?
 3. Tretåig mås, talrik med stormfåglar men liksom denna försvunnen strandnära.

 

Alkor

 

 1. Alkekung, enstaka dagligen och ofta mycket nära.
 2. Lunnefågel, 1 ex 19.1 och 3 ex 21.1. Längre ut och svårare att arta!
 3. Tobisgrissla, upptill 30 ex dagligen. Typiskt nära land.
 4. Sillgrissla, 10 ex och 5 ex, 21.1 resp 22.1. Skall vara vanligaste alkan vintertid, men märkvärdigt svårsedd. Mer pelagisk?!
 5. Spetsbergsgrissla, 2 ex 19.1, 1 ex 21.1 och 1 ex 21.1.
 6. Tordmule, upptill 5 ex dagligen.

 

Ugglor

 

 1. FJÄLLUGGLA, 1 ex 20.1 på Engey, när det slutat snöa. Kandiderar till resans obs! Herregud från hotellfönstret!!! Tyvärr blev nog ön för liten att dela med två jaktfalkar. Man gör troligt att fjällugglan häckar årligt i otillgängliga delar av Island. En gammal häcklokal inte så långt bort!
 2. Hornuggla, veckans art i Reykjavik. 1 ex 19.1 och 2 ex 20.1 utanför hotellet. 2 ex 24.1 i Laugardalur. Nyetablerad som häckfågel – ökar!?
 3. Jorduggla, 2 ex cirklade över en korp 22.1 ute på Selttjarnanes.

 

Duvor

 

 1. Tamduva/Klippduva, finns några klippduvepopulationer men mest ”vanliga” tamduvor.

 

Tättingar

 

 1. Rödhake, 1 ex 24.1 Laugardalur. Isländsk sällsynthet.
 2. Koltrast, enstaka i trädgårdar. Sparsam stannfågel på Island.
 3. Björktrast, enstaka i trädgårdar. Vintergäst (o i ökande grad häckare!?).
 4. Rödvingetrast, talrik i trädgårdar med ett lustigt koltrastlikt läte jag aldrig tidigare hört från rödvinge!
 5. Gärdsmyg, enstaka och bäst 24.1 i Laugardalur. Ras-kryss på endemiska ISLANDICA”, som är större, med längre näbb och mörkare än ”våran”!
 6. Stare, mkt vanlig i stadsmiljö!
 7. Korp, ensam herre på svartfågeltäppan och därför vanlig hela tiden.
 8. Mindre korsnäbb, 2 ex 24.1 Laugardalur. En sällsynt men regelbunden vintergäst på Island.
 9. Gråsiska, flockar 23.1 och 24.1 inne i staden. Överraskande mörka individer, inte ens några ”mealy”-vibbar.
 10. Snösparv, kul med stora flockar mitt i staden.

 

 

Valar, sälar

 

 1. KNÖLVAL, 2 ex 21.1 utanför Engey. Kunde bestämmas på rörelsen med sid-och stjärtfenor. Kan ha varit fler. Talrik just nu.
 2. SPÄCKHUGGARE, 3 ex 21.1 utanför Engey. Inte ihop med valarna. Tre ryggfenor på samma gång. Kan ha varit fler. Talrik just nu.
 3. VALROSS, 1 ex 21.1 Videysundet. En gigantisk säl som reste sig ur vattnet. Ryggen mot mig så jag såg inga betar. Såg den inte sedan. Mycket få obsar på Island på senaste åren. Senaste här för ett år sedan. Men jag kan inte få det till något annat.

Written by admin

February 3rd, 2012 at 9:10 pm

Posted in Resor

Leave a Reply