Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

GRÖNLANDSGÅS

without comments

På Nationaldagen var det dags att åter lindra fågelabstinensen denna vår.

Pepprad av rapporter inte minst från Gotland masade jag mig upp vid tretiden och bredde smörgåsar på bröd gräddat kvällen innan. Liksom fortfarande drypande kanelbullar.

Och 415 töffade David in med hybridbilen. Vi körde det förra gången så lyckade upplägget, Getteröns obsplats med morronfika, rikt fågelliv och bas för vidare färd!

Vädret vackert, sol, laber vind men kyligt och litet mörka moln i horisonten. Mycket av skärfläckor, gravänder och den fordom så sällsynta snatteranden, nu litet varstans! Kärrsångare och näktergal sjöng litet morronslött.  Ett gäng tranor i norra delen av reservatet och gäss, gäss – överallt:

Men rutinerat sökte vi av och så plötsligt en udda med bläs – bläsgås. Men hej-å-hå nästan omedelbart avger jag ståndskall! – en GRÖNLANDSGÅS! Tränade jag på och läste på om för bara några månader sedan på Island. Sakta men säkert betade vi av vad som kunde ses på det ganska präktiga avståndet. Min excellenta kikare och Davids lika excellenta blick fick ge järnet!

David lyckades dessutom med prestationen att på 500+ avstånd med mobil och tubkikare fånga nedanstående

På vänstra bilden är aktuella gåsen delvis dold bakom en grågås. Vad man trots bildkvalitén kan reagera på är storleken, mörkheten, bla mörka stjärtpartiet och smala vita sidlinjen, allt vs albifrons (erfarenhetsmässigt, grågäss erbjuder direkt jämförelse).

På högra bilden har gåsen avancerat åt vänster och betar snett mot kameran. Här ser man kraftiga svarta tvärstreck som nästan flyter ihop till en stor svart blaffa på buken medan detaljer från vänstra bilden kvarstår.

Till detta kan fogas kraftig näbb med orangeastick också vs albifrons.

GRÖNLANDSGÅSEN (Anser (albifrons) flavirostris) är en isolerad, men ökande population ur bläsgåskomplexet. Den häckar exklusivt på västra Grönland. Den rastar höst/vår på Island och övervintrar i västra Skottland och på Irland. Förvånansvärt få observationer i övriga Västeuropa och Nordamerika. Detta skylls av många på att den är lätt förbisedd förutom mycket typiska individer. Se bla Svalan och bilder och diskussioner kring två individer hösten 2006.

De typiska individerna får givetvis fart på artsplitivrarna medan de mer tveksamma väcker upp strängarna. Irländarna är mer lättsamma till “sin bläsgås” och kunde bla lätt avgöra att några i Holland halsmärkta vanliga bläsgäss i själva verket föll inom ramen för flavirostris. Vilket de senare bevisade genom att välja rutten Irland-Island.

Till slut kan väl nämnas att tidigare nämnda irländare baissar näbbfärgen, men framhåller storleken och mörkheten som field-ID. Och att jag litet fegade med frågetecken bakom obsen.

Efter detta vulkanutbrott hade vi några skäggmesar innan vi smög ned med hybriden till parkeringen i Korshamn och den förväntade kornsparven. Den som varit så stationär i flera dagar. Vi var många som lodade runt. David hade något när han hoppade ur bilen och jag något 20 minuter senare, vilket föranledde mig att tvärsäkert förkunna: “Den är kvar någonstans i närheten”. Men i övrigt tvärstopp, så det blev Kornsparv?? Men utropstecken måndagen 11 juni då den var tillbaka på brottsplatsen.

Det blev ändå litet som prutgås och några smålommar innan nästa target, Källstorps våtmark i Falkenberg med två fågeltorn och ny för oss.

Nilgässen, två stycken blev en heldip. Dom flög väl över oss och hamnade senare på dagen på Getterön. Dom verkar annars också alternera med Trönninge ängar. Flyger dagligen långväga, precis som gäss i allmänhet och nilgäss i synnerhet – såsom jag minns från Afrika. Annars fint tryck med brunhökar, rödglador,gråhakedoppingar och så esset,

Trastsångaren i östra delen av våtmarken. Och David lyckas igen!!!

Lyssna också http://www.xeno-canto.org/browse.php?query=Great+Reed+Warbler+%28Acrocephalus+arundinaceus%29+78&species_nr=mvnwge förvisso en annan men ändå!

Vilken nationaldag! Tack för den David!

Written by admin

June 12th, 2012 at 2:46 pm

Leave a Reply