Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Veteranvandring Safjället 20120823

without comments

Torsdag klockan tio och ett disciplinerat gäng – i tid! – vid Krokslätts IP. Safjället stod på menyn.

18 veteraner förstärkta med två alerta juniorer. Såg ut som vädrets makter skulle stå oss bi. Ettriga skurar i alla vädersträck, men sol på skulten.

Vi mjukade med allt som kunde ses i området. Inte bara allehanda flygfän, det berättades också om älgar och tom VARG!

Sålunda laddade med förväntningar drog vi iväg längs motionslingan som är upplagd enligt norrländsk modell – för skidor, brant upp och brant ned.

I en kraftledningsgata, med någorlunda stillastående luft för insekter, surrade det runt en del vanliga tättingar, sångare, mesar, flugsnappare mm. Annars ganska dött i blåsten. Ändis prydd med näckroser låg tyst och stilla.

På väg mot sydspetsen hittade vi ännu en skyddad plats med varnande och matande gärdsmyg och rödhake. En död gran hade ringats av spillkråka och i en annan, frisk, födosökte en trädkrypare.

På sydspetsen blev det efterlängtad kaffepaus i underbar utsikt åt söder över Mölndal och Fässbergs kyrka. Ingen gåsgam, ingen kejsarörn inte ens någon stäpphök. “Bara” några avlägsna vråkar, litet duvor och svalor.

Vid återtåget studerades en nötväcka och en ormvråk skrämdes upp i en glänta. Kanske mumsade den på några av de stora skalbaggar vi hittade. En grönsiskeflock bildade slutvinjett.

Summasumarum tämligen magert fågelmässigt, men två timmars samvaro med sammantaget mer än tusen års erfarenhet är alltid rikt. Fick lära mig hur Ingo slog en högerkrok och om arkeologi på Gotland bland mycket annat.

TACK ALLA!

Written by admin

August 26th, 2012 at 1:12 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply