Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Back on track!

without comments

Off the track

Segt har det varit och rapporterna har duggat.

Korren i norr, skådarnas Tintin slog till. Maskerad till gran

Distraherade han

Skickligt undvek han att hamna i bestens matsmältningskanal. För att strax attrahera

Såväl…

Denna vildsinta spett, som..

denna vrålhungriga best. Listigt fällde korren sina barr och uppsökte redaktionen frisk och odigesterad.

Roligt men tungt vid sidan av tracken.

Så Anders som nästan av vänlighet drog en imaginär obs – som för att trösta vännen.

Kunde ju inte vara så i evighet så igår. En liten vända för den inflyttade guten. Först Grötlingboudd…

Där satt myrsnäppan och en maginär simsnäppa. Så en stilla eftermiddagssoft vid Muskmyr tillsammans med Smitten som får stå för de strålande bilderna tillsammans med en annan bildmästare Fredrik S.

Stäpphök och brunglada i bästa eftermiddags ljus.

Tack alla, Torsten, Anders, Per, Fredrik. Men där står jag och harvar off the track!

Så pumpar jag och städslar stålhingsten. Trampar iväg i denna mentala motvind och iskyla.

Grevgårdsfallet brusar hotfullt och dystert. Inte någon forsärla. Men så en fossekalle som värmer litet.

Mera värme när jag passerar Kvarnhjulet med barnbarnen och andra trevliga. Så evighetslång transport – med två kullar buskskvätta som solglimtar – till Stora Dammen, där jag hittar Slottskogens 3:e årta (enl Natur-Stig) och en smådopping. Känner som iskylan börjar släppa greppet.

Ny transport via stadens kärna och givetvis tappningsstället vid Kungstorget. För fin epilog vid Glasklockan och ung pille.

På darrande hjul

back on the track again!

Written by admin

August 28th, 2012 at 6:32 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply