Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Ärlor, ärlor

without comments

BAKGRUND

1980 när jag kom till Gotland hade det setts en citronärla på ön, en gammal hane i juni vid Muskmyr.

1982 på hösten hittade jag en 1k citronärla på Svältholmen och några dagar senare hade Lars J en 1k på Faludden.

1983 sista april hittade jag en gammal hane i Västergarnsviken, den då tidigast någonsin i Sverige.

Sedan har det rullat på. Jag har sett en 2K hona på sensommaren i Västergarn som blev ett tomt-X, Bertil upptäckte. En gammal hane i Västergarnsviken. Och på Gotland har den varit årlig med obsar framförallt på våren. Gamla hanar är ju lättast.

Citronärlan häckar regelbundet i Estland och då och då i Sverige, ibland i blandäktenskap med gulärla!

ID FÖR 1K CITRONÄRLA

En 1K citronärla är tecknad i gråvitt och har proportioner/jizz mer som en sädesärla än en gulärla. Den har ett ögonbrynsstreck som vidgar sig bakom ögat och i bästa fall omsluter örontäckarna (då diagnostiskt!!!). Den har två distinkta och breda vingband. Den har en tämligen ljus tygel mellan öga och näbbas. Den har en mörk avgränsning mellan ögonbrynsband och hjässan. Den har helsvart näbb och helsvarta ben. Den kan ha ett distinkt gulstick i ögonbrynsbandet som toner ut bakåt. Den har en beigeton över bröstet som är tydligast på sidorna. Den kan ha en mörkfläckning över bröstet.

Den aktuella fågeln kan beskrivas som diagnosticerad på alla punkter! Ibland såg främre vingbandet litet smalt ut och ibland såg omslutningen litet bruten ut men det ändrade sig när fågeln rörde på sig.

Och så lätet, mycket karaktäristisk, ett explosivt strävt läte som närmast kan liknas vid den större piplärkans. Hördes bra flera gånger!

FALLGROPAR

Alla 1K sädesärlor. Minns Lars J, när han ringde på hösten-82, “Så lätt försvunnen bland unga sädesärlor”. Eller från Öland när en ung citronärla sprungit omkring bland sädesärlor i veckor under hökögon av idel ädel skådaradel innan den infångades och ID-ades.

Dock behöver ingen i Västergarnsviken 3-5 augusti bekymra sig. Det var en rak bestämning! Tvekar man, så var det förmodligen en hastigt förbiilande 1K sädesärla. Jag återfann fågeln den 5:e och kunde visa den för en fågelskådare, som lätt kunde plotta och beskriva den!

En svårare problematik är 1K gulärlor av östligt ursprung. Dom är gråvita, låter som citronärlor och hej-å-hå! I det här fallet bör det inte vara något problem pga av tiden och den raka diagnostiken.

Har själv jobbat hårt på en gulärla (förm “Beema”) på Faludden en senhöst tillsammans med Henrik R.

 

 

Written by admin

August 10th, 2013 at 6:41 pm

Leave a Reply