Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Avstämning Island 26 aug

without comments

Igår blev det att trotsa väderrapporterna för första riktiga skådardagen – ute på Saltjarnaess.

Netop en halvmil, men genom högvilt! Blev genom regn som tung blötsnö, dimma , dis och hotande högvatten.

Island är som att befinna sig i en tvättmaskin och med jämna mellanrum drar centrifug och tork igång. Man torkar men blir aldrig uttorkad – bra!

Och mycket fint kunde jag vaska fram, ibland vaskad och ibland torkad.

Dax alltså för några nedslag.

Wildfowles den vanliga kitten, sångsvan, grågås, gräsand, snatterand, kricka,bläsand, vigg, bergand och småskrake. Litet udda, ett SJÖORREPAR i Ejderviken, en GRAVANDFAMILJ i Bakkatjörnin och två SPETSBERGSGÄSS med grågäss i Ejderviken

Lommar mm, smålom, ISLOM, storskarv, TOPPSKARV, HAVSSULA. Nämnbart är enorma mängder STORMFÅGLAR, kan räknas i 1000-tal på en timme, de gråblå fåtaliga. MINDRE LIRA är skrattretande svår att hitta när havet rör på sig utan att det blåser. Man får sitta som jag och titta på allt – länge – så till slut. Och när det blåste till så kom det en GRÅLIRA!

Än så länge ingen vadare från over-there, måste komma! Strandskata, ljungpipare, större strandpipare, kärrsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa, skärsnäppa, rödbena “ROBUSTA”, småspov, smalnäbbad simsnäppa, enkelbeckasin och enda russinet, BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA.

“Vitfåglar” börjar med labbar. Bara en STORLABB, en juv, kan tyckas märkligt men ses sällan i Faxafjorden. Mkt kustlabb i alla faser. VITTRUT och gråtrut och hybrider, silltrut “graellsii”, havstrut, fiskmås, skrattmås och TRETÅIG MÅS plus silvertärna. Litet bonus med VITVINGAD TRUT och än mer två av “KUMLEINI”-typ.

Alkor mkt tobisgrisslor, En del LUNNEFÅGLAR men det skall finnas miljontals runt Island? Enstaka tordmule och sillgrissla.

Stadsduva avslutar non-passerines!

Sädesärla, ängspiplärka helt som i Sverige, samlas på väg. Koltrastar och rödvingetrastar.

Så mycket av och mycket fina studier av GRÖNLÄNDSKA STENSKVÄTTOR “LEUCORHOA”. Jag har ju “svårat” med dom några gånger på Hönö. Rödhakebröst, mörk, mustigt rödstick, mkt svart på stjärt, nästan inget “T”, biffig. Det finns i handen biometriska skillnader mellan isländska och grönländska stenskvättor så försiktighetsprincipen ger obestämda på Hönö men litet mer avslappat på bla Helgoland med regelbunden bevisad förekomst. De här skvättorna utför längst kända over-sea flyttning för tättingar, Grönland – W Africa non-stop!!!!!

Till slut stare, korp och gråsiska!

56 arter, en hybrid och en ytterligare ras! Plus grå-och knubbsäl!

 

Written by admin

August 26th, 2013 at 7:17 pm

Leave a Reply