Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Listan och Gotland

without comments

Jag sitter på kammaren i Västergarn och ser solen sänka sig i havet. Har uppdaterat min “pansjolista”. Blir alltid litet nytt här på Gotland. Mäktigt med över 40 arter by foot på två timmar! Highlights som pilgrimsfalk, havsörn, mindre sångsvan och insträckande grågäss. Ängspip och gråhakedopping är väl också hyggligt i februari.

Jag delar säkert min vurm för listor med flertalat fågelskådare. Därvidlag är jag en fågelskådande “Svensson”. Skall ta upp andra skådardrag i följande inlägg på bloggen.

Har besvärats av skräpmail de sista dagarna så jag måste tillstå att ett och annat riktigt mail kunnat hamna i “korgen”. Ber i så fall om ursäkt och uppmanar att försöka igen!

Written by Olof

February 8th, 2009 at 5:28 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply