Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Vallda Sandö med GOF, fjärilar och trollsländor, 9 augusti 2014

without comments

0750 på Carlanderplatsen lördagen 9 augusti.

Chaufför Magnus och co-driver Stig på plats. Vi hämtade upp Cecilia på Guldheden och vips var vi på parkering och samlingsplats vid naturreservatet Vallda Sandö. Magnus som är yrkesstationerad i rymdlaboratoriet på Rossö var väl hemmastadd och hittade.

I bilen framför oss ledaren och samordnaren Eva med Susanne, Robert och Johan. Innan vi lämnat bilarna drog en Brun kärrhök mot SW över Stallviken. Också på plats och välkomnande oss var Charlotte, fjärilsexpert och Hans, trollsländedito.

Detta var en combo-exkursion fåglar/fjärilar/trollsländor plus litet annat smått och gott. Lämpligt innan det tunga höststräcket riktigt dragit igång. Vallda Sandö ligger i övergången mellan den bohuslänska granitskärgården och de halländska svämstränderna. Som fågellokal är den mycket spännande, men kan understundom vara ganska fattig på fågel.

I dagsläget var det aktuellt med vadare, några tidiga rovisar och litet ansamlingar av bl.a. svalor och starar. Snabbavspan av Stallviken, N om samlingsplatsen gav fa gäss, en del Vitkindade, men mest Kanada och Grågäss.

Vi var i god tid. Med frikostig akademisk kvart hade vi nästan en timme innan utsatt tid. Alltså beslöt vi en attack mot Låddholmsviken någon kilometer söderut.

Bra strategi visade det sig. På väg till obsplatsen flög en Bivråk upp framför oss. Väl på plats kunde vi med hökblickar gemensamt med en patrullerande Sparvhök hitta och efterhand få fina studier av nästan de tio vadararter vi satt som exkursionens skamgräns. Rödbena, Gluttsnäppa, Skogssnäppa, Drillsnäppa, Brushane, Kärrsnäppa, Större strandpipare, Kustpipare och Strandskata knåpade vi ihop. Till detta Buskskättor och Stenskvättor på stängslena runt betesängarna och ett vimmel av Ängspiplärkor, Sädesärlor, Hämplingar och Steglitser på desamma. I luften hela tiden svalor, mest Ladusvalor och enstaka Tornseglare.

Bara litet försenade tillbaka till samlingsplatsen, där håvandet av diverse småkryp var i full gång. Gänget hade berikats av tre vassa biologer och två “tubbeväpnade” fågelskådare.

Mycket lyckat utbyte. Håvarna gav  humlor och bin, färgsprakande fjärilar och gnistrande sländor. Kikare och tubar gav en flock Kust-Ljungpipare, förbiflygande Småspov och Tobisgrissla, Skärpiplärkor och som russin en Knubbsäl på en kobbe. Vid Kinneviken, där vi också matsäckade i värmen.

Som avslutning repriserade vi en del och kunde lägga till Tofsvipa på vadarsidan, alltså dussinet jämnt av den varan. Också Ormvråk, Tornfalk och Gulärla, förväntade arter värda att nämnas. Kanske också den Gulsparv som nedlagt och sågs mumsa på en stor vårtbitare.

Undertecknad tackar varmt de 5 insektskännare och 10 fågelkännare som GJORDE denna lördagsförmiddag.

 

 

Written by admin

August 13th, 2014 at 8:39 am

Posted in Göteborg

Leave a Reply