Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Flygande ubåtar

without comments

IMG_0287

Islamabad, världens farligaste stad, en dyster novembermorgon. Minareten står kvar medan resterna av senaste terrorbomben singlar mot marken.

Illusionens fantasy vandrar långsamt mot en tryggare consensus, regndroppar på köksrutan och Liseberg!

584089588297

Tänker på härliga upplevelser som liran på Hovs hallar. Först en illusion av någon annan lira än alla gråliror, kanske en mindre?? Så hårdjobb på någon Gulnäbbad för att hamna i ett consensus med mig själv och andra – STÖRRE.

Eller obsen på en sångare på Svältisvägen 4:e oktober. En härlig process – on-the-spot med David i Falsterbo och Anders på Hoburgen, inte förrän efter en månad egen consensus – FÄLTSÅNGARE. Fick konsultera indiska bloggar och egna anteckningar från 80/90-talet för det!!

Egentligen är detta skådarens vardag ett glidande mellan en fantasi och ett consensus – en illusion som är hyggligt bekräftad! Den bleka tornseglaren som med viss regelbundenhet dyker upp sena höstar. Här så ypperligt fångad av eminente David på Hoburgen. Enligt gällande consensus, en Blek tornseglare!! – men finns den eller…?

Härligt att Gotlandsskådarna ligger så i framkanten för att hitta former för att utnyttja landvinningar för skapande av consensus – sonogram, foton, DNA och ARGUMENTATION!!!. Något att sätta tänderna i!! – RK-on-the-alert!

Kanske läge att konsultera Ubåtskomissionen

Written by admin

November 16th, 2014 at 6:50 pm

Leave a Reply