Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Islandsfåglar 2011 – 2014

with 2 comments

bild 7

För min del omspänner “Islandsäventyret” drygt 20 veckor under perioden juli-11 – – juni-14. Alla månader är intäckta utom mars, november och december. Mesta tiden har tillbringats i Reykjavik.

Island har en fantastisk närhet till natur och naturkrafter. Inte för inte säger man, att det är Europas sista vildmark.

Mitt inne i huvudstaden kan man uppleva snötäckta fjäll, 180° öppet hav och med det valar och fåglar från hela världen – under den fantastiska dansen av passerande norrsken.

Naturkrafter är ständigt närvarande, stormar, levande vulkaner, sprutande varma källor.

Och som sagt fåglar, en liten översikt av det upplevda, så systematiskt jag förmår.

ISLANDSFÅGLAR JULI 2011 – JUNI 2014

Whooper Swan, Sångsvan (Cygnus cygnus), vanlig

Pink-footed Goose, Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus), har blivit mkt vanlig som häckfågel i inlandet.

Greenland White-fronted Goose, Grönländsk Bläsgås (Anser albifrons flavirostris), ställvis rastande flockar på höst och vår. Övervintrar i Västeuropa.

Greyleg Goose, Grågås (Anser anser), mest påtagliga gåsen hela året.

Barnacle Goose, Vitkindad gås (Branta leucopsis), sporadisk häckfågel som är vanlig rastare.

Brent Goose, Prutgås (Branta bernicla), vanlig rastare. Vitbukiga rasen, “Hrota”, med sällsynt någon nominat form!?

Common Shelduck (Tadorna tadorna), har så smått etablerat sig och ses ställvis på lämpliga marker.

Eurasian Wigeon, Bläsand (Anas penelope), vanlig.

American Wigeon, Amerikansk bläsand (Anas americana), vanligaste amerikanska anden. Enstaka anses följa med vanliga bläsänder som flyttar SW på vintern. Såg hanar i Reykjavik och i Mývatn.

Gadwall, Snatterand (Anas strepera), vanlig.

Eurasian Teal, Kricka (Anas crecca), vanlig.

Green-winged Teal, Amerikansk kricka (Anas carolinensis), som för Am. bläsand, men troligen förbisedd. En hane Reykjavik sep-13.

Mallard, Gräsand (Anas platyrhynchus), vanlig.

American Black Duck, Svartand (Anas rubripes), som överallt luriga derivat mellan gräsand och svartand. Men en och annan lurar sig hit. “Klockren” hane jan-12 i Reykjavik.

Northern Pintail, Stjärtand (Anas acuta), överraskande svårsedd.

Northern Shoveler, Skedand (Anas clypeata), verkar öka en aning.

Common Pochard, Brunand (Aythya ferina), sällsynt men regelbunden gäst. Hane sågs Mývatn maj-14.

Ring-necked Duck, Ringand (Aythya collaris), sällsynt men enstaka som hamnar på ön. En hane Reykjavik maj-14.

Tufted Duck, Vigg (Aythya fuligula), vanlig.

Greater Scaup, Bergand (Aythya marila), mindre vanlig än föegående.

Lesser Scaup, Mindre bergand (Aythya affinis), sällsynt. Två hanar i maj-14, Mývatn och Reykjavik. Möjligen två långstannare som rapporterats senaste åren.

Hybrid Tufted Duck X Lesser/Greater Scaup, Vigg X (Mindre) Bergand (Aythya fuligula X A. marila/affinis), samma(?) hane i Reykjavik feb-14 och maj-14. En del liknande hybridrapporter de senaste åren från Reykjavik och Mývatn. Se också ovanstående art.

bild 1

Hybrid Tufted Duck X Ring-necked Duck, Vigg X Ringand (Aythya fuligula X A. collaris), en honfärgad Reykjavik feb-14. Se samma samband enligt ovanstående hybrid.

Common Eider, Ejder (Somateria mollissima), karaktärsfågel. “Bara” rasen “borealis”.

King Eider, Praktejder (Somateria spectabilis), särskilt vanlig på vårsträck. Såg bara hona och 2K hane.

Harlequin Duck, Strömand (Histrionicus histrionicus), vanlig “måste”art. Unik för Europa!

bild 5

Long-tailed Duck, Alfågel (Clangula hyemalis), vanlig.

Common Scoter, Sjöorre (Melanitta nigra), vanlig.

American White-winged Scoter, Amerikansk knölsvärta (Melanitta deglandi deglandi), sällsynt men kanske tidigare förbisedd art. Sammanfördes då med vanlig svärta, som också förekommer sällsynt. Hittad en hane i Reykjavik feb-14, som blev betittad från när och fjärran.

knolsvarta(melanittadeglandi)20140215

Barrow´s Goldeneye, Islandsknipa (Bucephala islandica), åter en Island”måste”art. Lokaliserad till Mývatnområdet.

bild 14

Common Goldeneye, Knipa (Bucephala clangula), regelbunden gäst/sporadisk häckare. Några i Akkureyri feb-14.

Hooded Merganser, Kamskrake (Lophodytes cucullatus), sällsynt. 2K hane i Reykjavik feb-14. Samma (?) rapporteras som utfärgad hane nov-14!!

Red-breasted Merganser, Småskrake (Mergus serrator), vanlig.

Goosander, Storskrake (Mergus merganser), vanlig.

 

Rock Ptarmigan, Fjällripa (Lagopus mutus), enda hönsfågeln. Ställvis vanlig.

 

Red-throated Diver, Smålom (Gavia stellata), vanlig.

Great Northern Diver, Svartnäbbad islom (Gavia immer), tämligen vanlig praktfågel.

bild 12

Horned Grebe, Svarthakedopping (Podiceps auritus), vanlig.

 

Northern Fulmar, Stormfågel (Fulmarus glacialis), mycket talrik. Helgrå “faser” gäster från Grönland.

Sooty Shearwater, Grålira (Puffinus griseus), ses mest på tidig höst. Hade några obsar då.

Manx Shearwater, Mindre lira (Puffinus puffinus), vanlig.

European Storm-petrel, Stormsvala (Hydrobates pelagicus), vanlig men ses inte ofta från land. Ett tiotal obsar.

Leach´s Storm-petrel, Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa), vanlig men ses ännu mer sällan från land. Några obsar.

Northern Gannet, Havssula (Morus bassanus), vanlig.

Great Cormorant, Storskarv (Phalacrocorax carbo), vanlig.

European Shag, Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis), vanlig.

 

White-tailed Eagle, Havsörn (Haliaeetus albbicilla), ovanlig häckare i NW. Några obsar där och en i Reykjavik.

Merlin, Stenfalk (Falco columbarius), vanlig.

Gyr Falcon, Jaktfalk (Falco rusticolus), karismatisk favorit hos besökande skådare. Kan ses i Reykjavik på vintern, ofta kring det spektakulära operahuset, Harpa i Gamla hamnen. Två rent vita Grönlandsfalkar sågs i flyttider.

Peregrine, Pilgrimsfalk (Falco peregrinus), sällsynt besökare. Sågs feb-14 i Reykjavik.

 

Eurasian Oystercatcher, Strandskata (Haematopus ostralegus), vanlig häckfågel.

Common Ringed Plover, Större strandpipare (Charadrius hiaticula), vanlig häckfågel.

Killdeer, Skrikstrandpipare (Charadrius vociferus), mycket sällsynt gäst. Sågs april-14 innanför Videy i Reykjavik.

American Golden Plover, Amerikansk tundrapipare (Pluvialis Dominica), sällsynt men regelbunden gäst från Nordamerika. Flera sågs i Reykjavik och på Reykjanaes hösten-13.

100.-gullloa-asgardur-0809

European Golden Plover, Ljungpipare (Pluvialis apricaria), vanlig häckfågel.

Red Knot, Kustsnäppa (Calidris canutus), vanlig rastare.

Sanderling, Sandlöpare (Calidris alba), vanlig rastare.

White-rumped Sandpiper, Vitgumpsnäppa (Calidris fuscicollis), sällsynt men vanligaste Nordamerikanska vadaren. Flera obsar aug-11 och sep-13, bl.a Reykjavik.

Pectoral Sandpiper, Tuvsnäppa (Calidris melanotos), sällsynt men regelbunden gäst från Nordamerika. Sep-13 västra Reykjanaes.

1256502_430374437074988_509866947_n

Purple Sandpiper, Skärsnäppa (Calidris maritima), vanlig hela året.

Dunlin, Kärrsnäppa (Calidris alpina), vanlig.

Buff-breasted Sandpiper, Prärielöpare (Tryngites subruficollis), tämligen ofta förekommande nearktisk gäst. Typiskt samtidig obs sep-13 med tuvsnäppa, amerikansk tundrapipare, brushane och brednäbbad simsnäppa!

1017389_435269639918801_1946846948_n

Ruff, Brushane (Philomachus pugnax), se föregående men byt till palearktisk gäst.

Common snipe, Enkelbeckasin (Gallinago gallinago), vanlig.

Eurasian Woodcock, Morkulla (Scolopax rusticola), ökar? Några “drag” våren-14.

Black-tailed Godwit, Rödspov (Limosa limosa), vanlig. Distinkta rasen/arten,  Isländsk rödspov (Limosa (limosa) islandica), som numera häckar i Norge och frekvent rapporteras från Sverige.

Whimbrel, Småspov (Numenius phaeopus), vanlig.

Common Redshank, Rödbena (Tringa totanus), vanlig. Tämligen distinkt form “robusta”, men förekomsten av hybridsvärmar diskuteras och försiktighet bör iakttagas.

Ruddy Turnstone, Roskarl (Arenaria interpres), vanlig hela året men sparsam häckare.

Red-necked Phalarope, Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus), mycket vanlig kommer sent, flyttar tidigt enligt intressant rutt över Karibien!?

Red Phalarope, Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius), sparsam häckfågel men tämligen lättsedd på hösten (Grönlandsfåglar!?).

1186296_431323813646717_1758072024_n

 

Pomarine Skua, Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus), som hos oss, granna gamla fåglar på våren och ungfåglar på hösten. Vissa år många andra inga. Våren-14 var bra!

Arctic Skua, Kustlabb (Stercorarius parasiticus), vanlig häckfågel.

Long-tailed Skua, Fjällabb (Stercorarius longicaudus), enstaka häckningar. Säkert förbisedd. Hade några “säkra” obsar. Ad vid Myvátn maj-14.

Great Skua, Storlabb (Stercorarius skua), stora kolonier.

 

Ring-billed Gull, Ringnäbbad mås (Larus delawarensis), sällsynt, men en del långstannare. Kunde beskåda en “enbent” hela min tid i Reykjavik.

Common Gull, Fiskmås (Larus canus), ökat och blivit ganska vanlig.

Lesser Black-backed Gull, Silltrut (Larus fuscus), “Graellsii” är numera en vanlig häckfågel.

Glaucous Gull, Vittrut (Larus hyperboreus), vanlig.

Iceland Gull, Vitvingad trut (Larus glaucoides), dominerar vinterhalvåret.

Många av “Kumleini”-typ, Kumleinis Gull, Kumleinitrut (Larus (glaucoides) kumleini).

En och annan av “Thayer”-typ, – ras, art, hybridsvärm??? – Thayers Gull, Thayertrut (Larus thayeri).

Herring Gull, Gråtrut (Larus argentatus), vanlig.

En och annan av “Smithsonianus”-typ. Rasen/arten American Herring Gull, Amerikansk gråtrut (Larus smithsonianus).

Vanlig hybrid GlaucousXHerring Gull, VitXGråtrut (Larus hyperboreusXargentatus).

Great Blackbacked Gull, Havstrut (Larus marinus), vanlig.

Ross´s Gull, Rosenmås (Rodostethia rosea), entaka ses årligen. En 2K sågs Reykjavik februari-14.

Little Gull, Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus), ovanlig men regelbunden gäst. Flera Reykjavik våren-14.

Bonaparte´s Gull, Trädmås (Chroicocephalus Philadelphia), sällsynt. En 2K maj-14 vid Akkureyri. Samma(?) senare på Reykjanaes.

10537042_573060829473014_3572971767633329759_n

Black-headed Gull, Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus), vanlig.

Black-legged Kittiwake, Tretåig mås (Rissa tridactyla), vanlig.

Sabine´s Gull, Tärnmås (Xema sabini), ovanlig men regelbunden gäst. Några 1K sågs vid hårda vindar i Reykjavik hösten-13.

 

Sandwich Tern, Kentsk tärna (Sterna sandvicensis), sällsynt. Minst 2 ex Reykjavik våren-14.

Arctic Tern, Silvertärna (Sterna paradisaea), vanlig häckfågel.

 

Common Guillemot, Sillgrissla (Uria aalge), vanlig.

Brunnich´s Guillemot, Spetsbergsgrissla (Uria lomvia), vanlig men lätt förbisedd utom på häckningsplats.

Razorbill, Tordmule (Alca torda), vanlig.

Black Guillemot, Tobisgrissla (Cepphus grylle), vanlig.

Little Auk, Alkekung (Alle alle), tidigare häckfågel. Tämligen sparsam vintergäst.

Atlantic Puffin, Lunnefågel (Fratercula arctica), mycket talrik häckare, sparsam vintergäst.

 

Rock Dove, Klippduva (Columba livia), “huvudådra” i Domestic Dove, Tamduva (Columba domestica) men förekommer också i äkta bestånd längs kusten!

Collared Dove, Turkduva (Streptopelia decaocto), ovanlig gäst. Ett ex Reykjavik sep-14.

 

Snowy Owl, Fjälluggla (Bubo scandiacus), ovanlig häckare. Spektakulär och karismatisk. Ett ex feb-12 Reykjavik och ett  maj-14 Mývatn.

1524776_556241367821627_4347695936252985833_n

Long-eared Owl, Hornuggla (Asio otus), då och då influx. Bl.a. feb-12 i Reykjavik.

Short-eared Owl, Jorduggla (Asio flammeus), häckare.

 

Meadow Pipit, Ängspiplärka (Anthus pratensis), vanlig häckare.

Buff-bellied Pipit, Hedpiplärka (Anthus rubescens), den amerikanska formen har blivit en regelbunden rastare på hösten, fa på Reykjanaes. Sågs där hösten-13.

safe_image.php

White Wagtail, Sädesärla (Motacilla alba), vanlig häckare.

 

Eurasian Wren, Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), tämligen vanlig, distinkt ras “islandicus”.

 

Northern Wheatear, Stenskvätta (Oenanthe oenanthe), vanlig häckare och Grönlandsrastare. Distinkt ras/art “leucorhoa“.

Common Blackbird, Koltrast (Turdus merula), relativ nykomling under spridning. Såg de två första på Hrisey feb-14?

Fieldfare, Björktrast (Turdus pilaris), i kölvattnet på ovanstående?

Redwing, Rödvingetrast (Turdus pilaris), Islands trast än så länge!

 

Blackcap, Svarthätta (Sylvia atricapilla), kan nästan ses året om. Reykjavik sep-13.

Common Chiffchaff, Gransångare (Phylloscopus collybita), som ovanstående.

Goldcrest, Kungsfågel, (Regulus regulus), numer etablerad i unga barrskogsbestånd.

 

Raven, Korp (Corvus corax), Sagans fågel.

Common Starling, Stare (Sturnus vulgaris), allt vanligare.

 

Common Redpoll, Gråsiska (Carduelis flammea), vanlig.

Arctic Redpoll, Snösiska (Carduelis hornemanni), enligt gällande consensus regelbunden gäst men reservation till alla derivat Common/Arctic! Fina “Snowpolls” vårvintern-14.

 

Lincoln´s Sparrow, Lincolnsparv (Melospiza lincolnii), första i WP utanför Azorerna! Feb-14. Men inte kryzz!

Lapland Bunting, Lappsparv (Calcarius lapponicus), tämligen avnlig höstrastare från Grönland på Reykjanaes.

598484_431745446937887_1696544234_n

Snow Bunting, Snösparv (Plectrophenax nivalis), vanlig, även i Reykjavik!

Inte så pjåkigt. Hade väl en ambition att nå 100+ och så blev det!

 

 

 

 

 

 

Written by admin

December 5th, 2014 at 7:43 pm

2 Responses to 'Islandsfåglar 2011 – 2014'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Islandsfåglar 2011 – 2014'.

 1. Hej!
  Jag råkade på din sida när jag funderade på vilken fågel jag hade lyckats fånga med min mobil på Island i höstas. Vi har sökt i fågelböcker men inte lyckats hitta någon som vi tycker är exakt som denna. Vi tror någon sparv.
  skulle du kunna titta och skicka mig en rad om vad du kommer fram till?
  Bilderna är inte så där superbra, jag hade bråttom för det kom folk från båda hållen.
  Länk till bilderna
  https://bilder.siglamedia.se/#share?id=95306311-6bc6-4e2f-85e2-d511440350ea
  Hälsning och tack på förhand
  Sigridur Arnadottir

  Sigridur Arnadottir

  29 Jan 19 at 10:54 pm

 2. Hej och tack för bilden
  Det är en snösparv, i första vinterdräkten därför inte så snövit.
  Hör gärna av dig igen
  Hälsningar Olof

  admin

  10 Feb 19 at 12:39 pm

Leave a Reply