Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

December-14

without comments

FullSizeRender

Inte ett snökorn! Lisebergstornet i vinterdräkt. +7, SV kuling, regn, dimma – Västkusten i december.

En fågelrik men loj rarrishöst. Själv och med hjälp av Anders, David och Zacharias lyckades jag trots dåligt med skådartid klämma två nya ädelkryss – förvisso en något darrig distinktion och knappast den statuslista det borde vara, dock “godkända” och det hela! – Större lira och Större skrikörn. Till detta en lång räcka “godsaker” som Rödhalsad gås, Ägretthägrar,  2 Jaktfalkar,  Gråliror,  Brednäbbad simsnäppa, Labbar av alla slag, 2 Tärnmåsar (Också ett ädel),  Vattenpiplärka, 2 Större piplärkor, 3 Taigasångare mm.

De gutiska “russen” rusade förstås hem en del som Rosenstare, Videsångare och Blåstjärt. Men det var mest vardagstjöt i Svedala.

…tills vintern var på intågande och Sverige gick in i december med Svartand, Rallhäger, Fläckdrillsnäppa, Dvärglärka och “top of the pops” Östlig kronsångare. Och vilka red i täten, om inte riddarna på de ystra russen, Fredrik S och Dennis N.

589605

FS och DNs observation och dokumentation är mycket spännande eftersom den ingår i ett eventuellt paradigmskifte på skådarfronten. Själv tycker jag mig märka att det blir allt vanligare att tekniskt “bestämma” arter, med DNA och djupanalyser av audiovisuella upptagningar. Och det förekommer i alla fall spekulationer om för världen “nya” arter som varken setts eller hörts på vanligt sätt.

Av det följer att det kommer att bli allt vanligare att plocka något sällsynt ur ett foto, en inspelning eller cellprov!? Det kommer också att innebära att artsystematiken kommer att glida över till förmån för tekniken och till nackdel för den som nöjer sig med enklare utrustning och syn och hörsel.

Därmed inte sagt att skådandets glädje kommer att förtas, tvärtom – nya tider, nya utmaningar! GOD VINTERSKÅDNING 14-15!

Written by admin

December 7th, 2014 at 5:27 pm

Leave a Reply