Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Regnspettar

without comments

Minns från barndomen hur Larssons svärfar benämndes “regnpipern”. När han åkte ut för att fiska var det bara att förskansa sig med några goda böcker medan regnet smattrade mot rutorna.

Spillkråkan och grögölingen har ömsom omgärdats av liknande epitet.

Och visst – häromdagen med indrivande fuktig varmfront – var gölingarna fullkomligt hysteriska.

Kallas sådana här effekter synergestiske, symbiotiska, parallella eller vad?????

Written by Olof

March 21st, 2009 at 6:25 pm

Leave a Reply