Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

In the meantime en månad 6 juni – 3 juli

without comments

Hinns det med något mellan megadragen? Med en tung bihåleinflammation avlöst av en än värre tarmficksinflammation, divertikulit som får mig att vika mig än mer dubbel på morrongympan. Och alla måsten en eftersatt sommarstuga reser med väntande gäster i antågande.

Och ändå har jag upplevt en månad, som jag får gå långt tillbaka i tiden för att återkalla. Priset är högt men resultatet!!!!!!!!!

Först har det blivit Paviken, nästan dagliga promenader. I vänskaplig kamp med Ola Wizén, som inventerar naturområdet och Carl Tholin, som har Västergarns socken på sin lott i årets sockenliga på Gotland. Plus många andra som sugits hit, när subrarrisarna börjat trilla in.

Det har gynnat mig att det varit en sen vår, många fåglar har inte kommit igång förrän till midsommar och nykomna flyttare har fortsatt att trilla in.

Redan första veckan hade jag sett och hört, ofta med Anders eller någon av de andra, en Ägretthäger, en udda Prutgås, Mindre hackspett, Svartkråka, Sommargylling, Vaktel, 2 Trastsångare, Busksångare, Höksångare, Lundsångare, Skäggmes, Pungmes.

Och det fortsatte, Härfågel, Nattskärra, Mindre flugsnappare, Turturduva, Vassångare Småfläckig sumphöna och mycket annat småroligt. Det skall också sägas att mycket setts från tomten som har fått sin beteckning 510 alias Annexen 1:2.

Efterhand har tyngden av skådandet flyttats till Svältholmen/Västergarnsviken/Västergarns hamn, där jag redan larmat en tung raritet, innan den flög mot Öland? TUVSNÄPPA.

Om inte inflammationerna knäcker mig, vad månde bliva!

 

Written by admin

July 3rd, 2015 at 6:26 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply