Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Dip, drop, flop

without comments

Synonymer för samma icke önskvärda företeelse.

Året hittills har kantats av motsatsen – lyckade drag och fina upptäckter.

Men en dip på Tereksnäppa i söndags i Gannarveviken. Kompenserade med en “Mignongand” med till synes full flygförmåga.

Presumtiva dippar på Blåkråka på Fårö, undveks med ett nödrop. Första gången avvaktade vi till nästa dag och undvek timslånga färjköer, lång bilresa och säker DIP. Bara Dennis var lyckad. Andra gången förvandlades Blåkråkan till en Biätare och vi hann knappt tänka tanken.

Det fina vadarskådandet i Västergarnsviken har istället förutom fina bestånd av det “normala” gett en TUVSNÄPPA, en Smalnäbbad simsnäppa och tre gamla Småsnäppor, som inte är så vanligt på tidigt vadarsträck söderut.

Mer FLIP än FLOP, så trenden står sig!

Written by admin

July 14th, 2015 at 12:44 pm

Leave a Reply