Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Förklädnad

without comments

Dräktstudier är en bärande del av fältornitologin. Vilka landvinningar, vilka diskussioner under en mansålder.

Tankar och frågor, gamla och nya väcks ständigt till liv.

Just nu intressant ifråga om 1-3 Brednäbbade simsnäppor som visat sig på Gotland i vår/sommar.

29 maj – 2 juni. En adult fågel, av de flesta rapporterad som hane. Gnisvärd.

18 juni – 5 juli. En adult hona i full häckningsdräkt. Aurriv.

20 juli. En adult fågel, rapporterad som hane. Grötlingboudd.

Är det verkligen olika fåglar? Den adulta honan kan man spika – och den är fel – borde vara på häckplats båda tidsmässigt och dräktmässigt. Men är det möjligt att identifiera de andra annat än som adulta fåglar i övergångsdräkt?? Kanske hanar – MEN kanske honor och då kanske samma hona. Och hon är ju bevisligen litet fel så varför inte samma fågel.

Intressant att samma resonemang upprepar sig. Tänk på Fläckdrillsnäppan(orna) häromåret – och tidigare – och i vinter. Och alla gråtrutderivat!

Uj,uj Bird in disguise

 

Written by admin

July 28th, 2015 at 5:52 pm

Leave a Reply