Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Hotspot Paviken

with one comment

Ibland slår det till som i vintras på Ånäshalvön – eller än bättre – som nu i Västergarn.

På Ånäs var man en tacksam njutare. Som vanligt gavs det inte bara hedpiplärkan och svarthakade buskskvättan, utan med många på alerten sågs också vattenpiplärka(or), jaktfalk m.m. Visst drev vi på och var med och hittade en vattenpiplärka, men…

Här och nu i hemmamarker steg man till positionen av spotter och driver, om inte “the-one-and-only” så i alla fall.

Amerikanska krickan, target N:o 1, har fortsättningsvis inte varit särskilt lättsedd. Den spottades som sagt på tisdagen i havet utanför fyren och har sedan arbetats fram på två klassiska AK-ställen, i Paviken och Västergarnsviken plus ett uträknat, resevatsdammen – rena femettor. Den sågs senast på långfredagen i reservatsdammen ut mot golfbanan.

Ägretthägern som hittades av Lennart W, Mr Hartsö-Enskär och Rogert H, kriminalaren från huvudstaden, får väl sägas vara raritet N:o 2, den har hela tiden hållit sig i Paviken och sågs sista gången på långfredagen.

Hittills alltså  fyra hektiska dagar med massor av tillresta skådare. Då ramlar det naturligtvis in ett och annat, fjällgås, spetsbergsgås och pilgrimsfalk är rejäla stänkare. Medan första spelande drommen på flera år, minst fyra havsörnar, en kungsörn m.m. bara ytterligare befäster lokalens potential.

Tomtlista som jag snart återkommer till bekräftar, JAG BOR PÅ RÄTT STÄLLE!

Written by Olof

April 12th, 2009 at 11:04 am

Posted in Västergarn

One Response to 'Hotspot Paviken'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Hotspot Paviken'.

  1. Bor också på rätt ställe! Fast inte för världens längsta tomtartlista kanske. Men världens roligaste skator har vi i alla fall!

    Monica

    22 Apr 09 at 9:29 am

Leave a Reply