Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

CHB

without comments

EHB, OHB, CHB !?

Terrorgrupper, psyktermer, droger !?

Nej allvarligt talat, det är fikonspråket mellan dom som vet!

EHB= European Honey Buzzard

OHB = Oriental Honey Buzzard synonymt med CHB= Crested Honey Buzzard

Och ännu mer allvarligt talat är det två fågelgrupper som tidigare betraktats som en art med litet olika utseende i sin geografiska utbredning. En utseendeskillnad anges av benämningen, Crested.

Den geografiska utbredningen är att EHB häckar i Europa och övervintrar i Afrika. OHB häckar i taigan öster om Novosibirsk och övervintrar i Sydostasien.

Alltså en ganska typisk artsplit signerat senaste halvseklets skådarfilosofi.

Och för fågelskådaren ökar underhållningsvärdet och prestigevärdet grymt när vi har en ny art som…

I Georgien vid Batumi, dit skådare vallfärdar till den kanske största rovfågels”korridoren” efter Panama, kan en enda helt klar hane OHB bli resans absoluta höjdpunkt – bland miljoner svarta silhuetter på himlen.

Men vad är vad? – och vad vet vi??

När det gäller falkar svävar vi (även jag tidigare detta år vid Paviken) ofta bland Slag/Tartar/Jakt tom Eleonorafalkar för att nödlanda i ngn östlig Pilgrim, “Calidus” kanske!?

I det här fallet, en bivråk, men inte riktigt som dom skall se ut. Tänkbara andra arter som ormörn kan uteslutas med än större säkerhet än bivråk.

Alltså övergång till otänkbara eller nästan tänkbara arter och då faller naturligtvis valet på “nästan”-bivråken, CHB=OHB. En prestigeart i rätt skådarkretsar, en godbit att klämma in på Westpalearktik-listan, en grym fjäder i Svedalas fågelhatt!

Och visst sitter den – eller, nästan – 15 s obstid och ett antal halvbra foton, inte helt typisk “90-95%”!?

Men har vi inte vandrat ut i “sumpmarker” som också innehåller inte helt otänkbara individuellt avvikande EHB. Sumpmarker som kan befinna sig österut och kanske tom innehåller avvikande populationer eller hybridsvärmar. Inte bara CHB!?

Eller är det bara en litet udda fågelindivid i vår egen sump?

Uppmaningen är, fortsätt spana, fortsätt diskutera, fortsätt tänka och men fastna inte i ett sumphål!

Written by admin

July 21st, 2016 at 10:07 am

Leave a Reply