Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Sudret 2 feb 2017

without comments

Nästan 8 timmar med de violblå under lock! God tid för alla förberedelser och morrondont. 0900 hade Anders fått in mig i bilen och raka vägen mot sydvästligaste Gotland, Rivet. Lovade runt och mer än strunt skulle det bli.

Redan på vägen Varfågel och de första Örnarna, Kungsörnar. Så första anhalten, nya Gödselstacken. Inte lovande med tilltagande vind och hotande dis, snålkallt. Men det bekymrade inte

IMG_1377IMG_1378

den här käcke gynnaren. SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA, en tuff art som då och då övervintrar i landet, men ändå en riktig stänkare. Teckningen och utfärgning vid denna tidpunkt avslöjar en gammal hane av Västeuropeisk ras.

En Sånglärka, lika tuff, drillade till innan vi riktade kikarna söderut, mot släkhögen i Rivviken. En honfärgad Svart rödstjärt visade upp sig, men var inte alls lika fotogenisk som skvättan, utan mycket undflyende, dessutom skymd av en buske för Anders.

Vi fick en härlig kaffepaus bakom en annan buske vid Skrikan. Där undfägnades vi av många finesser. På topp 2 Kaspiska trutar, 2K och 4K, och tre käcka Skärsnäppor.

Klockan hade nu passerat 1200 och vi drog direkt till Faludden. NO-hörnet, Ollajvsården, target Place och redan på plats den eminente skådarfotografen Mikael T.

Han hade target species, 8 BERGLÄRKOR, under full kontroll, men så svinkallt att försöka få en bild

IMG_1386IMG_1382IMG_1381

nåja kanske den sista någorlunda GK. Får annars tjuva några Andersbilder.

På hugget tillbaka mot parkeringen i ett träd ca dussinet Gråsiskor och givetvis med flytet i behåll åtminstone en klockren SNÖSISKA!

Alltså flöt vi i sista aftonljuset ut på Mästermyr och dippade förvisso i stubbåkern Lappsparvarna, men fick istället 15 Vinterhämplingar som sällade sig till lika många Gulsparvar.

Alltmedan åtskilliga hundra Sångsvanar sjöng och tutade med ett hundratal Kanadagäss. Uppblandade med finesser som 10-talet TUNDRASÄDGÄSS, 6 Vitkindade gäss, ett antal Grågäss, 3 “Vithuvade” kanadicker och fyra hybrider KanadaXGrågäss.

Grymt med 78 arter på bara tre dagar!!!

Written by admin

February 3rd, 2017 at 6:42 pm

Leave a Reply