Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Bitande kyla

without comments

Med nedkylningsfaktor stadigt kring -15 C blir slitet verkligen slitigt.

Men får vara positiv att se våren i annalkande.

9 feb räknade min hälsomapp ut att jag gick över en mil, rundade Paviken och golfbanan. Jobbade mot “skamgränsen” 100 arter.

Skrämde en Duvhök vid Paåns utlopp och sedan lät en Nötskrika först lurigt jamande och Ormvråkslikt vid Idåns dito.

Sädgåsflocken kvar tillsammans med 33 Sångsvanar och med bara handkikare kanske var det någon “fabalis” till. Calle T angav 10 “rossicus” och 5 “fabalis“, när vi väl avslöjat Kejsarens nya kläder.

Drog så Rödvingetrast ihop med Starar och Björktrastar. Hemkommen över tomten en mycket överraskande Ljungpipare.

Mindre överraskande en Pärluggla bortanför kyrkan på nattlig hemfärd efter härlig baluns hos Margaretha och Anders. Älggryta, mums fillibabban!!!!!!

Och insletna 96 arter!

10 feb och vi attackerade likt Amundsen, Nansen, Scott –

IMG_1350IMG_1351 (1)IMG_1353

– Näsudden och Storgrunn. Bevakade av minst 5 Havsörnar och 2 Varfåglar, lyckas vi “årsa” Ängspiplärka och några Sjöorrar.

Vi tinar i bilen till Mästermyr, men ynka 50 sångsvanar. Bättre upp en ringtail, Blåhök, honfärgad och på topp en gammal Röd Glada.

Förargliga 99 arter

Men som idag blev 100, Sveriges minsta fågel, Kungsfågeln!

Och fem dagar kvar

 

Written by admin

February 11th, 2017 at 10:15 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply