Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Glasstruten

without comments

Att hitta en ny art är en av fågelskådarens mest drivande krafter att greppa kikaren och kasta sig ut i markerna i ur och skur.

En ny art kan vara allt från ny för dagen via ny för mig själv via ny för regionen via ny för landet till ultimata ny för världen – eller –  finns det ett snäpp till. Att likt honom därovan SKAPA en ny art!

Jag hör till de privilegierade, som känner en dylik skapare och jag hörde till de allra första som fick ta del av den vetenskapliga dokumentation. Denne, tf Skapare på jorden är ingen mindre än Svante Bergö och dokumentationen följer här

GLASSTRUTEN (Larus glassoides), står närmast vitvingad trut (se namnet!)

Lätet:

glasstrut

Bild:

Återkommer till skapelseberättelsen/erna!

Written by Olof

July 26th, 2009 at 10:04 am

Posted in Fältbestämning

Leave a Reply