Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

SOL!!!

without comments

Fredagen 13 nov och solen värmer gott vid fyrbostaden. Har just med stor skepsis upplysts om att Visby haft mest soltimmar senaste veckan, åtta!? Ger mig direkt likt Vattenfallsdirektören. Har dock ingen fallskärm utan får njuta andra utrustade med vingar.

 Här sitter de båda havsörnarna medan antagonisten pilgrimsfalken är stationerad på en en under grenen den satt på igår.

På vinden har jag fångat skogsmus nr 5. Såg mycket ut som en mindre den här gången. Mindre over-all, mindre bjärt färgad och mindre kontrast över-och undersida samt proportionellt litet kortare svans!?

14 november ställer vi in Faludden. Regnet back – sic! Jag testar Anders teser att man skall ta 10 000 steg varje dag, vilket ungefär motsvarar 5 km. Min Svältisrunda blir ca 5 200 steg. Kan väl stämma hyggligt längd-och motionsmässigt.

Fågelmässigt en överraskad vattenrall i ett dike, en överflygande havsörn och ute i släken 10 snösparvar och 9 ängspiplärkor.

Written by Olof

November 15th, 2009 at 12:03 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply