Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Flax

without comments

Den 11 december flög en flock på 8 gäss förbi Joberg. De artades till 7 sädgäss och en spetsbergsgås. Den 21 december passerade en ensam sädgås. Den 25 hittades densamma eller en annan ensam sädgås på fälten söder om Söderleden i Fässberg. Denna misstänktes för att vara av tundratyp, vilket foton knappast motsade, inte näbbfärgen i alla fall.

Som på beställning stod så 4 bläsgäss bland kanadagässen på samma fält idag. Dessa är ju litet sympatriska med tundragäss på häckningsplats, flyttning och övervintring. Dessutom yrde det runt några blåhökar.

Själv har jag varit vansinnigt chokad så något Fässberg har det inte blivit på mången god dag. Efter snabbis med pulkåkning med barnbarn och hund kom Ulf för att lassa in en helt kök plus litet annat till tippen. Blir Högsbo och jag ser min chans och lotsar längs Jolengatan parallellt med Söderleden – och se där!! – en skådare som spottat de fyra bläsgässen i en redig flock kanadicker och över dem vinglar en blåhök.

Tippen gick som en dans och nu hoppas jag bara att den rapporterade vittruten skall vara Århustruten som tagit en Sverigetur kring nyttår!!! Vilken start på det nya decenniet i så fall!

Written by Olof

December 28th, 2009 at 6:45 pm

Posted in Göteborg

Leave a Reply