Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Långbänk

without comments

Kolla den här länken:

http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/images.aspx?art=1016&art_leaf=True&fromyear=2009&tomyear=2009

Bild på klassisk vinter-“japonicus“. Lägg bl.a. märke till solida strupsidefläcken, ljusa benen och flank/bröstfläckarna som flyter samman till band! Häftigt!!! Norge dagarna före julafton – som på beställning.

Lustigt nog vill anglosaxerna kalla den Siberian Pipit (namnet upptaget på svenska) contra American Pipit för resten av hedpiplärkekomplexet.

För “Ölandskomplexet” gäller väl “coutellii” som möjlig option; tygel, tämligen mörka ben etc. Allt utifrån sedda foton nota bene.

Litet intressant att hoppa till Århustruten, den gråvingade måsen. I diskussionsforum pratar amrisarna om en flytande skala av hybrider Western/Gråvingad – Vittrut/Gråvingad från söder till norr längs Stilla Havskusten. I mitten hittar man prototypen som ett majoritets/medelvärde. Här är vi nästan kemiskt rena från dylika resonemang eller hur skulle det bli om alla trutar vi såg befann sig på en flytande skala där vi bland massan bara kunde urskilja en och annan “urtyp” – HÖ!

Written by Olof

December 28th, 2009 at 8:45 pm

Posted in Fältbestämning

Leave a Reply