Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Combat group Armini Bros (CAB)

without comments

CAB har sitt ursprung på den svenska Västkusten. Redan under 50-och 60-talet gjorde de sig kända för sina blixtrande attacker främst inom fiskeri och segling. Gruppen består av fyra bröder i klanen Armini. Äldste bror och numera klanhövding är

många gånger ifrågasatt. Men än så länge har han avvärjt alla blodtörstiga attacker mot sitt ledarskap.

Hela Göteborg darrade när de plötsligt återuppstod vid sekelskiftet. Den första attacken ruskade om i hela fågelskådarsverige, som så långt varit förskonade.

5 januari 2005 drog tre fjärdedelar av gruppen iväg i Attepluttens cab. Ivve hade en välladdad bandyportfölj, det enda Atteplutten accepterade medan Rocken var litet opasslig och laddade hemma på Burggreven.

Lervik var första attackpunkt. Lugnande besked när vi ankom, ismåsen var bara ute på en liten fisketur. Hövdingen spanade raskt in den på redden. Övriga besättningen var cool och grävde ivrigt i portföljen. Det var sista sighten på ismåsen någonsin. Hövdingen något irriterad men de övriga belönades istället med vitnäbbad islom, havssula, stormfågel, tretåig mås och allehande alkor. Här något av vad som gjort CAB så framgångsrika och fruktade, att snabbt vända en miss till framgång och sedan förvandla missen till liten och framgången till stor!!!!

Märkligt nog anförde Atteplutten kejsarörn som enda dragbara art. Just denna dag rapporterades en kejsarörn från Lis mosse. Hövdingen visade här ledaregenskaper genom att avstyra ett vanskligt drag som skulle äventyra bunkring vid lämpliga vattenhål inför kvällen. Han fick dock utstå kritik för detta och att han haft kejsaren på längden och tvären under sina fälttåg i Asien och Afrika. Kupptankarna avstyrdes lätt vid drinkbordet senare på kvällen.

Via Bassås med spetsbergs-och tundragås samt fjällvråk bunkrades det på Klippans bolag och nästan samtidigt klippte vi den svarthuvade måsen. Därefter stor segerfest på Burggreven. 

För att fullborda attacken jobbade hövdingen på tredje bladet i fyrklövern, Ricky Rock. Rocken var länge opasslig i vinterkräk men…

29 januari 2005 skumpade vi nedför Bruns backe med cykelväskor fyllda av glögg och romtoddy. Redan i Prästabäcken forsärla så fjällvråk och råka. På Marholmen klarnades blickarna av de välblandade vätskorna så att vi kunde spana in svartnäbbad islom och toppskarv.

Avrundade så med svarthuvad mås i Klippan och vitvingad trut i Fiskhamnen.

Hela gänget utförde så en mindra attack mot Gullbergsvass 21 januari 2006. Den får mer ses som en liten trevare innan en större Jamboree på Burggreven, men gav ändå salskrake. Linnés favorit och smådopping.

26 september 2009 visar gruppens explosiva potential. Hövdingen sökte Rocken och grävde fram honom under Gasklockan och pilgrimsfalken, där han lät det vatten som han nyss inmundigat som eldvatten. Ny attack mot Mariakyrkogården, några överflygande spetsbergsgäss och faster Ruts ande och en kontemplativ stund med rom spetsed med smoothie.

19 januari iår. Bara två i gruppen, Ivve och hövdingen. Men har framgångarna växt gruppen över huvudet?

Hövdingen dirigerar Ivve att ta vagnen till Ullevi Norra. Uvarna på plats igår. Själv kastar han sig dödsföraktat nedför Eklandabacken i halkig snösörja. Spanar av Götets stolta stadion och känner den tomma sugande känslan. Samtidigt blippar mobilen och en snabb blick över autostradan och där står en skummis och hänger vid Mariakyrkan – Ivve! Litet vink så förenas gruppen. Hövdingen lägger skickligt upp snacket för en dipp, men tar en tur uppför Ågatan. Ullevis vågade vågor öppnar upp för insikt och – goody! – där sitter en av uvarna.

Fälttåget går vidare förbi fallen vid JX mölndalsån – fattighusån – kanalen. Där ligger mignonganden. Ingen är ofelbar så hövdingen utbrister, en “good-luck-charm”. Ivve blir märkbart slapp – inte bra.

Mycket riktigt Gasklockan passeras utan pilgrimsfalk. Men hövdingen anar inte oråd – ännu. Börjar beta av viggarna i älven. Byter position, tittar längre bort, springer nästan!!!! Djupandas enligt yogainstruktioner. Arbetar upp gruppen på lilla Marieholmsbron, försöker prata om annat, blir allt mer osammanhängande. Ivve visar teamstrongness och börjar prata om fina obsar på smådoppingar och rörhöns och berömmer kulturbegivenheter som sexnästen och knarkkvartar.

Hövdingen får så in något, men blir darrig och tappar nästan kikaren i vattnet. Skyndar tillbaka till position nr 1. Där dyker en modern Durango upp och just som hövdingen tänker förevisa en brunand innan skamlig reträtt sliter denne åt sig kikaren och konstaterar falsklarm. Hövdingen mobiliserar det som gjort honom till det han är, tar varsamt tillbaka sin kikaren och förkunnar lungt

RINGANDEN

Friden och förnöjsamheten sänker sig över alla! Alla upplevelser höjs flera snäpp!

Gruppen visar här sin oövervinnliga styrka och som för att sätta punkten över i:et höjer Ivve blicken, “något intressant!?”.

En gammal havsörn!!!!!!!!!!!

Written by Olof

January 21st, 2010 at 7:58 pm

Posted in Göteborg,Old times

Leave a Reply