Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Gott Birdland

without comments

Följande repriserade bild – tagen av Anders på 1,8 km håll!!!!!! – illustrer på ett utmärkt sätt både rubrik och text för detta lilla inlägg. En pilgrimsfalk och två havsörnar i samma ask mittpå Västergarns Utholme från Kronholmens fyr.

Tisdagen den 16 mars landar vi med det superba direktflyget från Säve i Götet på plattan i Visby, en flygresa på en knapp timme! Vi byter Taxi kurir med libanesisk chaffis mot röd Klintedito med behagfullt tillbakalutad gotländsk dito.

Standar sätts redan några 100 meter från aeroporten, en stjärtmes fladdrar över vägen. Strax  efter Visby ett mörkt moln på den klarblå himlen, en havsörn. När vi sedan passerar över Paån hinner jag skymta den omtalade rördrommen, hukandes på isen.

Vilken start hur skall jag bärga mig? Brassar litet “Bloody pudding” och spanar mellan steksprättet in en Bläcku, tofsvipa och också namnet på ornitologiska lokalblaskan, samt en kungsörn. Två örnarter innan jag ens hunnit börja ornitologa!!

Eftersom Eva ordnat allt så fint så hinner jag en liten promenix för finare obs på drommen som intar “vass”ställning och ser också ett vårystert krickpar.

Så tar vi fin skarpromenad över snötäckta fält för middag hos Karin. På återvägen under den stjärnbeströdda himlen hörs en skällande räv och en hoande berguv. So what!?

Nästa dag efter att Eva tagit till Klinte och Donner och snön slutat falla frestar jag med standardrag runt golfbanan. Det kokar, grågäss och gravänder i hundratal och småplock av vitkindade, bläsgäss, bergänder m.m. Tofsvipor, sånglärkor, starar vårar till det rejält. Så några riktiga ess på Utholmen, pilgrimsfalk, havsörnar som jagar ned en havstrut i vattnet, en flock skärsnäppor och en berglärka. Ess är också några vinterhämplingar på golfbanan och förstås drommen i Paån.

Har nu fått upp tempot och ligger på 54 arter med klart häng på Janne och Anders efter ett drygt dygn!!!

Torsdagen randas med dimhot. Eva hinner smita iväg mot Bromma i första planet. Hinner också landa på Landvetter innan flygplatsen stängs för dimma!!Befarar en rejäl back-lash med Anders. Vi tar tjuren vid hornen och belönas rikligt. Förutom att plocka hem de flesta av gårdagsessen lägger vi till gråhake, stor-och smålom, snatterand, bläsand, större strandpipare, strandskata och ängspip. Alltmedan dimman slickar i bakgrunden. 

Det hela avslutas värdigt med Anders, hans blomma, Maggan och en ljuvlig kladdkaka. Nya på årets Gotlandslista, steglits, bo/bergfink och svartmes mumsar från fröautomaterna utanför panoramafönstret.

Written by Olof

March 18th, 2010 at 11:02 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply