Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Artraseri

without comments

Så här såg det ut för ett tag sedan. Nu är snösmältningen i full gång och jag behöver en båt för att ta mig ut ur huset. Alltså läge för litet blogging.

Igår drabbades jag med full kraft av det rådande artraseriet inom fågelskådningen. I brist på nya arter på någon avlägsen kontinent ägnar sig “upptäcksresande linneaner” åt att finna nya arter bland de redan existerande, gamla hederliga. Och det splittas hejvilt och man använder friskt den nya DNA-vetenskapen som verktyg. Den som inte vuxit ur blöjorna.

Därför kan man inte ge sig ro när ännu en trist gråtrut passerar Cape Armini. Och visst! – där landade den – bland svärtorna – svarta tertialer, mörk mantel och vingöversida, vitt huvud med en markerad bröstlapp, utdragen näbb/huvud, fjällvråkstjärt. En “enkel” 2K Kaspisk trut, men suck-suck. Nu skall allt verifieras i vågskvalpet och jag skall sikta in åt Bertil också. Jag beskriver, han tittar, grymtar litet misstroget och efter några minuters bjäbbande – han har tittat på en gråtrut i en annan svärtflock också med en gråhakedopping. Vi gör ett nytt försök men då flyger faenskapet, so good-bye. Rapporterar förstås men förstärker väl bara fatwan från ornitologiska etablissemanget.

Hörde på radion att man var bekymrade över politiker som var så uppfyllda av den “goda saken” att de bokstavligen var beredda att gå över lik för att nå den. Kan tycka att det råder en liknande tingens ordning bland skådare där den svartvita artningen är den “goda saken”. Själv tycker jag trutkomplexet world-wide är ganska kaotiskt och artningar (åtminstone mina) sker ofta med vissa reservationer utan att jag fördenskull behöver använda frågetecknet!

Knappt hade jag hämtat mig efter denna pärs och inte ont anande ställt in tuben mot Pavikens alltmer försvinnande isyta. Där låg förstås en representant för sädgåskomplexet, ett eldorado i splitthysterin. En palearktisk gås som delas in i ett antal raser/arter efter litet olika system.

“Brachyrhyncus” är sedan ett halvsekel säkrad som egen art spetsbergsgås, den heter på danska kortnaebbet gås och på engelska pink-footed goose, namn som anger några karaktär som skiljer från övriga sädgäss. Det svenska namnet anger denna gås speciella ekologiska nisch, högarktisk. Stora mängder övervintrar bl.a i Danmark.

Övriga raser skiljs enklast ekologiskt/geografiskt. “Fabalis” häckar i taigazonen från Skandinavien till Ural, sedan tar “johansoni” vid till Lena och därefter kommer “middendorfii“. “Rossicus” häckar på den sibiriska tundran fram till Ural och därefter “serrirostris“.

Såvitt man vet så berörs vi av raserna “fabalis” och “rossicus“. “Fabalis” häckar i vår tundra och övervintrar i Skåne. Det är den rasen som i stor mängd särskilt på våren ses på rastplatser som Tåkern, Kvismaren och Östen. “Rossicus” flyttar mellan tundran och de nordtyska åkrarna i en rutt något sydost om Sverige. Dock har man på senare år tycks förmärka att allfler skvätt över till Sverige ofta i association till andra gäss med liknande rutt, bläsgäss och vitkindade gäss. Kanske bättre uppmärksamhet?

Som ett brev på posten har det höjts röster för att urskilja “rossicus”/”serrirostris” som egen art, tundrasädgås och övriga raser som skogssädgås. För svenskt vidkommande betyder det att vi får en bestämning “mitt-emellan” “fabalis” och spetsbergsgås nämligen “rossicus“. Några finska DNAre håller dock på att krossa detta och kan bara tänka sig att urskilja “middendorfii” som god art, hup-hup!

Pavikengåsen då. Jo, det var just en sådan där mellanfågel. Egentligen borde jag avfärdat den som en “rossicus“, men det verkade som övriga observatörer hesiterat. Dessutom är man fullständigt insnöad på att formen skall ha kort, “svullen” näbb. Tala om att gå över lik och om nu inte näbben var överlik så tar jag fram en annan trumf som sällan nämns nämligen benfärgen som drar mer åt pink (jfr spetsbergare) än hos “fabalis” och det såg jag. Har inte kännt till den detaljen tidigare.

Nå det är bara att slicka såren och komma igen! “Den som sig i leken ger…”!

Written by Olof

March 23rd, 2010 at 7:24 pm

Leave a Reply