Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Ner och upp

without comments

Dippen på Mästermyr smälte ned litet, inte pga allt fluidum från Hemse, men såväl Juppen som pastor Bimbi hade missat med än förargligare marginal. Alltså en liten varböld!!! Vad/vem…?

Bloggaren har som vanligt kaxat och sedan kung Bores ankomst aviserat ett influx av bla alförrädare till landets ostkust. Det har hittills blivit en tunn sanning. Jag skyller på den ovanligt varma Östersjön med isläggning bara till linjen Sth-Finska viken. Is på Rigabukten är crucial. Å andra sidan tändes en hoppets låga när en alförrädarhona dök upp i Nynäs i mitten av mars. Än mer “räddande” har varit 650 bergänder, en annan art jag svamlat om, i Klintehamn och naturligtvis alförrädarhanen på Rivet 27 mars, en upptäckt som anfördes av superlegenden Stellan H och med superfältreportern David L med sin vassa kamera

Istället drog Anders och jag höga växlar på att räkna ut ejdrarnas framfart med “target praktis”. Hade prickat rutt och tid, när eländet behagade ta vägen rakt upp förbi Landsort istället för att välja den “naturliga” vägen Karlsöarna – Västergarn – Halls huk. Efter dessa ko-slag, dags att ge upp!?

Tisdagen 30 mars med hyggligt sträck av ejder och sjöorre plus några lommar. Och –

pilgrimsfalk och två havsörnar –

som jagar upp åtskilliga hundra vitkindade. Och där reparerar Bloggaren sitt rykte och plockar en fjällgås som sedan har en magnifik flyguppvisning, länge och stundtals hyggligt nära. Fenologirekord med 2 dagar för Gotland. Nämnde Stellan H hade en den 1 april 1991.

Den visar upp ett litet konstraterande mörkt huvud på kort hals. Klen näbb, brant panna och stor bläs upp över hjässan. Mörka. spetsiga vingar som förs snabbt. Sparsamt med svartaktiga markeringar på buken. Liten i jämförelse med vitkindade.

Written by Olof

March 31st, 2010 at 9:10 pm

Leave a Reply