Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Davids fråga

with 2 comments

David undrar om arttillhörigheten hos följande trut.

Alltid lömskt att få foton i sin hand som har en bakgrund. Denna bild är tagen i Västergarnsviken av Anders som med största sannolikhet kom fram till att fågeln är en Kaspisk trut, 2K.

Hade jag fått fotot och några tämligen lika andra “by random”, så hade min neutrala ståndpunkt varit “just another gull“. Pressad hade jag gett några options lika grundade på sannolikhet som på vad fotot visar. I det här fallet grumsiga (förlåt, Anders!) foton i Västergarnsviken – options  havstrut och gråtrut. Hade det varit stranden på Röda Havet hade det blivit många fler options. Kaspisk trut kan vara riktigt (huvud,näbb,ben,tertialer känns OK), men mantel/rygg stör vilket Anders påpekade som en diskrepans mellan vad han upplevde i fält och fick fram på fotona.

Davids fråga väckte dock mitt intresse över vad en bild betyder. I fågelartiklar, som det här gäller tycker jag att bilder grovt generaliserat kan indelas i tre kategorier 

1. Illustration och dokumentation. Bilder som tydligt visar och visuellt “beskriver” objektet. Kända och för oss gutar närliggande exempel är större turturduvan på Faludden och den fiskmås som vållade sådant rabalder i vintras.

Exempel från bloggen är stäppvarfågeln på Vives i höstas.

Litet problematiskt blir det när bilder på objektet visar något de inte skall visa, som med blåstjärten i Skåne i vintras. De bilderna platsar inte riktigt i denna kategori även om de är tekniskt perfekta.

2. Dokumentation. Visar objektet men är inte helt tydliga och kan bara hjälpligt eller inte alls stödja observationen. Tex en “klassisk” bild bevisligen på en flygande tjockfot på Faludden som likaväl kunde vara en beckasin eller vadsom litet spräckligt.

Exempel från bloggen är medelhavstruten vid fyren i höstas.

3. Illustration. I princip allt som kan “lätta upp” artikeln, men ofta någon form av bild för att tydliggöra beskrivningen av objektet. Illustrationen behöver inte föreställa objektet. Exempel på Club300s hemsida just nu, en bild på en stäppvipa i Backamo på 90-talet illustrerar dagens stäppvipa i Uppland!

Exempel från bloggen är mindre skrikörnen nu i vår.

Accepteras ett visst överlapp mellan kategorierna tycker jag de täcker upp bra!

Med ovanstående som grund tycker jag Anders fotodokumentation hamnar i överlappzonen mellan 1 och 2 som bild i en beskrivning av hans fynd i Västergarnsviken.

Men som bild i mitt blogginlägg var det en illustration av Anders djärvhet, framåtande och vurm för spännande trutar.

Bättre svar än så kan inte undertecknad bloggare ge. Och tack David och Anders som gett mig inspiration till detta!!

Written by Olof

May 13th, 2010 at 3:32 pm

Posted in Fältbestämning

2 Responses to 'Davids fråga'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Davids fråga'.

 1. Tack för ett utförligt svar!
  Min bild på turturduvan hamnar nog i kategori 2.:)

  David Lundgren

  13 May 10 at 7:08 pm

 2. Tack och kommer inte att kunna hålla mig från mer bloggande i frågan!

  Olof

  13 May 10 at 9:53 pm

Leave a Reply