Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Michahellis o tribut till Christer

without comments

Christer F tillhör kategorin skådare med glimten! Han balanserar på något sätt ett stort kunnande med lagom fantasi och förmågan att se på fåglar litet utifrån. Märks på hans betraktelser på Kustobsar! Detta gör honom till en förnämlig spotter och passa-på-fotograf.

Tänk bara hans alpseglare 29 april 2003 i Torslandaviken. Han har också vid flera tillfällen skänkt mig fina fågelobsar. Brudarebacken är litet av hans special, minns ringtrast och i våras svarthakad buskskvätta.

Så var det dags igen måndagen 9 augusti i Fiskhamnen. Christer fiskar fram en inte alls särskilt lätt medelhavstrut och inte nog med det, den är ringmärkt och han fotar. Ringmärkt i Schweiz, där arten är exklusiv bland trutar! Så utsökt elegant.

Tar mig friheten att publicera Christers bilder från Svalan. Hoppas det är Ok.

Och här ser vi ringen från Helvetia!!!

Sågs av några fler under dagens lopp, men var sedan borta till den 12, då den sågs igen. Alltid med ringen som garant verkade det som.

Fredagen den 13 vågade jag utmana ödet. Hade nästan genast en het kandidat. Dock inte lika typisk som mina tidigare på Gotland i sommar. Den fladdrade upp och satte sig på en pirreling – Gött – men bara gråtrutar!!?? Så en med fyra ben och ett med ring långt ned på tarsen. Och där bakom är den och jag får sedan se den nära och bra ett tag innan den ger sig iväg. Så hittar jag den inte mer trots en dryg timme och även ett span den 14. Är den så svår eller… Vet inte men djupt impad av Christers genomförande av obsen.

Förresten hade jag en rolig obs på en tretåig mås den 14 först vid Danmarksterminalen och sedan vid Tysklandsterminalen. Det var en 2K med små rester av stjärtband och vingband. Roligt att den också lät med sin karaktäristiska röst.

Appropå låta så uppmärksammade jag en medelhavstrut på lätet på Gotland. Läckert att först höra ett djupare nasalare trutläte och sedan se en klocker 1K medelhavstrut, mer arketypisk än Fiskhamnsfågeln. Har därför funderat om olika populationer av medelhavstrutar är olika avvikande i 1K-dräkt. Östliga företrädesvis i Östersjön mer tydliga???? Dock kan jag bara komma ihåg ett ringmärkningsfynd på Gotland – från Italien TABLÅ!

Till slut en liten reflexion kring artracet, dvs det närmast hysteriska artskapandet inte minst bland fåglar. Succesivt har det gamla hederliga att icke kunna avla fertil avkomma ersatts med ingen iakttagbar korsning mellan sympatriska populationer. Man behöver inte vara särskilt misstänksam för att ana att en artsugen fågelskådarlobby trycker på och än så länge utnyttjar den unga och tämligen ofullgågna dna-tekniken. Tycker själv att det är mycket stimulerande med populationer som fått artstatus (bla bland trutarna!) och bekymrar mig föga om alla “halvmesyrer”. Samtidigt är jag helt övertygad om en inte alltför avlägsen “backlash”, som kommer att medföra vissa problem.

Written by Olof

August 16th, 2010 at 5:34 pm

Leave a Reply