Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Archive for the ‘Bändelkorsnäbb’ tag

Ras/art

with one comment

Så har sommaren satt in på ön också, trots ledning i solligan, storm,
regn och kyla. Rena festen för bonnläpparna.

Läget fortsätter för bändlar och trutar. Spana också efter labbar,
vadare och gröngöling.

Tillbaka till “good old days” återknyter jag till förra veckans
brunglada i Västergarn.

Bortsett från en del udda populationer kan man göra följande grova
indelning. I Palearktis norr om norra vändkretsen övergår “vår”
brunglada, migrans gradvis till i öster definierade rasen lineatus,
svartörad brunglada. Dessa brunglador flyttar och övervintrar söder om
Sahara resp i SO Asien. Där kamperar de ihop med stationära brunglador,
aegyptius i Afrika och govinda i Asien.

Aegyptius och govinda har många likheter som skiljer från flyttande
brunglador och benämns ofta gulnäbbad glada. Vissa auktorer urskiljer
dessa raser som en eller två egna arter, (Asian/African) Yellowbilled
Kite.

Dick Forsman flaggar också för en split mellan migrans och lineatus,
därav min vakenhet för Västergarnsfågeln. Vissa auktorer menar att
splitten ligger och sniffar på Finlands östgräns medan andra är mer
skeptiska. Vore fint med ett tomtsoffkryzz, men med egen erfarenhet av att
försöka särskilja govinda från lineatus i SO Asien och aegyptius från
migrans/lineatus i Afrika så sällar jag mig nog tillsvidare till
skeptikerna.

Fö överensstämnde Västergarnsfågeln dräktmässigt allra mest med en
govinda, hup-hup!

Förra måndagen erbjöd ju större häftigheter på ön och i
rasdiskussionen tål stäppsångaren, Hippolais caligata att nämnas.
Tidigare var den slumpad med saxualsångare, Hippolais rama och kallades
gråsångare, Booted Warbler, Hippolais caligata.

Fordom var gråsångaren en mycket exklusiv höststänkare i NV Europa med
en ytterligt intrikat bestämningsproblematik mot fältsångare och
östliga gransångare. Om det beror på Sovjetunionens fall, ökad
ornitologisk kunskap/kvalité eller beståndsförändringar så ser
observationsbilden helt annorlunda ut nu.

Givetvis dammar man då av gamla vibbar från förr. På 80-talet, när
jag satt i GOFRK fick vi in ett foto på en ljus sångare som suttit på
Rivet och sjungit och lockat på ett spännande sätt. Stellan hade varit
i Sovjet och kännt doften av vad komma skulle så vi tvekade inte. RK
sågade dock, observatören hade viss hörselnedsättning och bilden var
en i skarpt solljus överexponerad LÖVSÅNGARE!?

Rättvisan har sin gång, observatören var samma person som i måndags
så framgångsrikt anförde Sundregänget vid stäppsångarfångsten!!!

Written by admin

September 19th, 2008 at 11:59 pm