Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Andra

without comments

Smalnäbbad simsnäppa kryzzade jag 30 maj 1979 i maderna vid Hullsjön. Hullsjön är en makalös fågellokal på Nygårdsslätten mellan Trollhättan och Vänersborg i skuggan av Hunneberg. Bodde och arbetade åren 78-80 i Vänersborg.

Redan i juni samma år såg jag arten på häcklokal i Abisko.

Sedan dess har jag årligen sett arten, framförallt på retursträcket juli-sep men vissa år också på vårsträck slutet maj – början juni. En vår i början av 80-talet vid majruskväder trängdes mer än 20 smalnäbbade simsnäppor i lagunen på Svältholmen.

Typiskt att det just i år såg ut att sk-a sig! Kring 20 juli siktades årets enda smalnäbba i Västergarn och jag var i Göteborg!

Men vem blev räddaren i nöden om inte – Anders föreslog 24 augusti en tur till Klase. Vadarspan på en lokal med goda vibbar, även om jag knotat nu och då om högt gräs, mycket mygg och gigantiska koblajor.

Men si bland mycket annat fint, myrsnäppor, sandlöpare, kungsörnar m.m. också fyra förtjusande smalnäbbade simsnäppor. Hade inte en aning om hur knappt den obsen kom att rädda en klassiker!!!

Written by Olof

December 13th, 2008 at 6:33 pm

Leave a Reply