Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

La Pared november 2019

without comments

Här ett utkast på behandlade taxa utifrån mina observationer. Inte helt konsekvent men tillsammans med bloggen ger det ändå en uppfattning, hoppas jag.

Under en vecka hamnar antal taxa på drygt 50 och dagsturer drygt hälften av det.

Man ser utifrån detta att besök på strandlokaler för vadare( se Lanzarote) höjer antalet, liksom tillgången på havsfåglar (feb/mars – sep/okt), säkert också tillgång till bil.

Ökenplatån i La Pared är snål på taxa, men de som finns är tunga, Ökentrapp, Ökenlöpare, Svartbukig flyghöna, Berberfalk…

Kompletteras av Barranchon med endemer som  Kanarisk Buskskvätta, Kanariesiska, Kanarisk Gransångare, Koboltmes och en del rariteter som ultimata Tajgasångare och Sibirisk Piplärka.

Vid rätt tid och vindar är havet fyllt av havsfåglar. Men midvinter (nov-jan) är den stora mängden långt söder-och västerut och då är det inte så lockande att spana i timtal efter något udda.

Håll till godo!

La Pared 2019 nov

 

Written by admin

December 1st, 2019 at 4:52 pm

Posted in