Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Artlista Rhodos 21/10-27/10 2012

without comments

Artlista Rhodos 21/10-27/10 2012

Fåglar

Rostand (Tadorna ferruginea) 2 ex 24/10 flygande högt över Viken SV Rhodos stad. Kanske resans art ur lokal synpunkt?

Skedand (Anas clypeata) Liten flock 24/10 som landad utanför Udden.

Kricka (Anas crecca) 4 ex 26/10 landade alldeles vid Udden.

Gulnäbbad lira (Calonectris diomedea diomedea) Passerade i stort antal Udden 21,24 o 25/10. På morgonen 25/10 passerade ca 1000 ex/h under några timmar. Kom i jämn ström inte stötvis i flockar. Nominarasen ”Scopolis lira” som är något mindre med klenare näbb och med det mörka på handen mer begränsat (syns bäst på undervingen). Atlantrasen ”borealis” är den vi ”normalt” ser i Sverige.

Medelhavslira (Puffinus yelkouan) Fåtaligare än föregående, men sågs vid samma tillfällen. Kom ofta i täta småflockar, som en flock alkor. Subtila skillnader mot ”vår” mindre lira, mer utstickande tår och mer tecknad i armhålan. Svår att arta utanför utbredningsområdet.  Alternativt namn är Levantlira.

Toppskarv (Phalacrocorax aristoteles desmarestii). En ungf 23/10 o 26/10 på samma sten i vattnet utanför Monte Smith. Ras med mer kontrasterande vit buk än ”våra”.

Silkeshäger (Egretta garzetta). Ett ex 23/10 vid bäckmynningen SO-kusten Rhodos stad.

Gråhäger (Ardea cinerea) Ett ex 26/10 i uppvindarna över Monte Smith.

Ormörn (Circaetus gallicus) Ett ex 24/10 kretsade över Monte Smith. Sågs från väststranden.

Stäppvråk (Buteo buteo vulpinus) 2 ex 26/10 kretsade med en örnvråk över Monte Smith.

Örnvråk (Buteo rufinus) Dagligen 1-2 ex över Monte Smith. Sågs även sittande. Totalt kanske 2-3 ex!?

Sparvhök (Accipiter nisus) Dagligen vid Udden och på Monte Smith. Säkert något tiotal ex totalt.

Balkanhök (Accipiter brevipes) En ungfågel  22/10 på Monte Smith i batalj med kråkor. Fina studier och jämförelser med sparvhök av bla tvärbandade kroppssidor. Litet överraskande – arten sträcker konsekvent alla-på-en-gång. Här ett undantag som bekräftar regeln.

Brun kärrhök (Circus aeruginosus) En honfärgad 26/10 sträckte NO över Rhodos stad.

Tornfalk (Falco tinnunculus) Ett ex 23/10 vid hamnen, Gamla Sta´n.

Eleonorafalk (Falco eleonorae) En ungf 26/10 o 27/10 på Monte Smith. Dassig obs första dagen men kanonfint och länge andra dagen! Förde karaktäristiskt ihop vingspetsarna i lekfulla dyk!!!

Stenfalk (Falco columbarius) Ett ex 24/10 Udden.

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) Ett ex 24/10 strandpromenaden SV Rhodos stad.

Rödbena (Tringa totanus) Ett ex 26/10 Udden.

Medelhavstrut (Larus michahellis) Mkt vanlig. Dominerade helt vitfågelbeståndet.

Kaspisk trut (Larus cachinnans) Enstaka typiska ex kunde vaskas fram, när man gav sig tid.

Armenisk trut (Larus armenicus) En säker ad 24/10 på sten ute i vattnet. Nära kunde jämföras med medelhavstrutar. Nätt, rundhuvad, näbb – storlek o teckning. Trol 2 ungf 21/10 Hamnen med andra trutar.

Tundratrut (Larus fuscus heuglini) Flera kunde vaskas fram i stora trutflockar längs västra stranden söder om staden 24/10. Ev någon stäpptrut (Larus fuscus barbarensis). Men som gäller för all fågelskådning med snarlika arter/raser/former kan man inte bli för säker utanför normalt utbredningsområde!

Silltrut (Larus fuscus fuscus) Bara en ad 25/10 Udden.

Rödnäbbad trut (Larus audouinii) 1-3 ex dagligen kring Udden. Såväl ad som 1K.  Kanske Rhodos mest exklusiva art – säker att se???

Svarthuvad mås (Larus melanocephala) Dagligen kring i ett tiotal kring Udden. Alla åldrar vinterdräkt.

Långnäbbad mås (Larus genei) 3 ex mot S 24/10 o ett ex rastande 26/10 vid Udden.

Skrattmås (Larus ridibundus) Regelbundet o näst vanligaste måsen vid Udden.

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis) 1 vinterdr 27/10 Udden.

Tamduva (Columba domestica) Vanlig.

Klippduva (Columba livia) 2 ex 26/10 drog över från Udden mot Turkiet. Klipplevande, ”rena” populationer finns litet varstans runt Medelhavet, men uppblandning över gränserna till tamduvan.

Turkduva (Streptopelia decaocta)Litet här och var i Rhodos stad. Inte särskilt talrik.

Halsbandsparakit (Psittacula krameri) Ett ex 22/10 o 26/10 i stadsparken.

Tornuggla (Tyto alba) Ett ex 27/10 jagade insekter/ödlor strax efter midnatt i lampskenet vid Udden.

Minervauggla (Athene noctua) Ett ex 26/10 i gryningen skrek ihärdigt från hustaken vid Udden.

Dvärguv (Otus scops) Ett ex 23/10 en bra stund innan gryningen. Visslade intensivt i åtskilliga minuter.

Biätare (Merops apiaster) Minst 3 ex 22/10 fångade insekter från en tråd Monte Smith.

Tofslärka (Galerida cristata) Ett tiotal dagligen Monte Smith.

Korttålärka (Calandrella brachydactyla) Ett ex 25/10 utsträck Udden. 10 ex 26/10 sträckande Udden.

Sånglärka (Aluada arvensis) 2 ex 25/10 rastande Monte Smith.

Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris) Vanlig i  och runt staden.

Ladusvala (Hirundo rustica) Enstaka främst kring Udden.

Vattenpiplärka (Anthus spinoletta) Ett ex 25/10 Udden.

Sädesärla (Motacilla alba) Vanlig överallt.

Gulärla (Motacilla flava) Ett ex 23/10 Udden. ”Feldeggi” på lätet!?

Forsärla (Motacilla cinerea) 2 ex 23/10 ån som rann i SO. Ett ex 25/10 Monte Smith.

Rödhake (Erithacus rubecula) Enstaka dagligen Monte Smith.

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) Ställvis vanlig bla Monte Smith. Torde vara nominatrasen men inga noteringar kring dräktkaraktär.

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus) Par(?)vis på flera ställen Monte Smith o Udden.

Koltrast (Turdus merula) Ett ex 26/10 Monte Smith.

Taltrast (Turdus philomelus) Ett ex 25/10 Monte Smith.

Blåtrast (Monticola solitarius) Ett ex 23/10 på kvällen strandstigen SV staden.

Svarthätta (Sylvia atricapilla) En hane 22/10 Gamla sta´n SO-hörnet.

Sammetshätta (Sylvia melanocephala) Vanlig bla Monte Smith.

Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans) Ett ex 26/10 Monte Smith.

Eksångare (Iduna pallida) Ett ex 25/10 Monte Smith.

Cettisångare (Cettia cetti) Ett ex 23/10 sedd och hörd i sista upptorkade fragmentet av ån.

Gransångare (Phylloscopus collybita) Vanligaste eller åtminstone mest lättsedda sångaren.

Talgoxe (Parus major) Dagligen Monte Smith.

Blåmes (Parus caeruleus) Dagligen Monte Smith.

Nötskrika (Garrulus glandarius atricapillus) Ett ex 22/10 Monte Smith. Den mycket granna rasen, vitt huvud med svart hätta!

Gråkråka (Corvus cornix) Överallt hela tiden!

Gråsparv (Passer domesticus) Dito dito. En del något åt Italiensk sparv (Passer italiensis)!?

Spansk sparv (Passer hispaniolensis) Flera ex då och då som gav rätt vibbar.

Bofink (Fringilla coelebs) Dagligen ett tiotal Monte Smith.

Grönfink (Chloris chloris) 2 ex 22/10 Gamla Sta´n.

Gulhämpling (Serinus serinus) 2 ex 21/10 Udden.

Klippsparv (Emberiza cia) Ett ex 26/10 rastande Udden. Vid sidan av roständerna kanske ”resans art” lokalmässigt!?

Övrigt

Delfin, springare (Delphinus delphi) Ett ex 23/10 o ca 10 ex 24/10 vid Udden. Små och hoppade , utan synliga teckningar torde vara denna art!

Oäkta karettsköldpadda (Caretta caretta) Ett ex 26/10 i vattnet nedanför Monte Smith. Storlek och färg stämde plus att det är vanligaste havssköldpaddan i östra Medelhavet.

Written by admin

November 5th, 2012 at 8:42 pm

Posted in

Leave a Reply