Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Archive for October, 2014

Liret på Hovet 27 sep

without comments

Inte så dumt, en hockeymatch, tacklingar, publik, domare, målfoton…

Åskådare/spelare – Anders, jag, efterhand litet kossor och andra skådare.

Helt fredligt njuter vi, mest av allt det outsinliga flödet av HAVSFÅGLAR!

SÅÅ

Bakgrund

Fågelskådning och fågelskådaren är djupt fixerad vid artningen. Havsfågelskådning sätter detta på sin spets.

Denna typ av skådning att sitta och gno med en kikare över ett stormpiskat hav tog fart på 80-talet.

Innan dess hade det setts en Gulnäbbad lira och några strandade Större liror i Sverige. Allt en seriös skådare vågade sig på var en möjlig Stor lira – kanske??? Tog litet tid innan man hann ifatt och på 2000-talet har det setts femtiotalet Gulnäbbade liror medan de Större ligger kvar på “stragglers”, inte tjoget ännu.

Arterna har litet olika ingång till oss. Den Större liran beskriver en Nordatlantisk loop, som påminner om Grålirans, men ligger i tid och beteende sämre till för att hamna på vår Västkust. Det är dock enorma mängder så om…

När det gäller Gulnäsan är det en “spray” söderifrån, som för många Mindre liror.

Båda är Stora Liror och ser man en sådan inkluderar de flesta av deras egenskaper båda arterna. Beskrivningar, bilder och foton betonar skillnaderna och ger en falsk bild av verkligheten om man inte förstår att valuera.

Slagläge

Strax före 1000 27 sep vid Hovs hallar var allt lugnt, vi hade avnjutit havsfåglar en masse, topp med en tärnmås och gråliror. Vi hade också hört om mindre liror, klyksvalor och gulnäsa med frågetecken.

Då hittar jag en lira som virvlar runt – en Mindre? – ropar ut! Så litet mer tittande, en Gulnäbbad i sitt beteende. Van vid denna lira, nästan säker. Men klar överexponering, så svårt med dräktdetaljer, allt ljust. “Snöar in” på art/ras borealis/nominat och hittar det som helt exkluderar Gulnäsa men inkluderar Större, det mörka diagonalbandet på undervingen. Blir en psykologisk process som tar tid. Gulnäsan var en så efterlängtad art och att få den som ädelkryzz!

greatimages

Jag tjyvar de här bilden ( hoppas mästerskyttarna Anders B och Hans L håller till godo) för att de så tydligt visar både diagonalstrecket, som svårigheten med detaljer vid en överexponering.

Större till vänster och Gulnäsa till höger – förstås!

Nåväl med andras övertyganda observerande och netop bekräftande dokumentation ett än bättre ädelkryzz. Dessutom blir inte mörk plätt ganska långt fram på buken, vit kind mot mörka hätta mm illusoriska villfarelser!?

Läs Hans Larssons “En skådares bekännesle”, gäller alltid!

Just nu rykten om Större Lira i Oslofjorden så David och jag satsar hårt i morgon

 

 

 

Written by admin

October 17th, 2014 at 7:32 pm

Grande Finale Scania Sep 26-28

without comments

26 sep

Fredag och snart hemfärd. SW frisk och tungt tryck på tättingsträcket. “Proffsen” ute på Nabben räknar 135000 finkar. Vi kan plocka en del roligt, varfågel, mindre hackspett, jorduggla, bändelkorsnäbb och över havet några dvärgmåsar.

Vid återtåg mot Kolabacken hittar vi en mindre flugsnappare, 1K i ett nät. Jag hinner också avsluta toalettbesöket utan missöden för att se en passerande ägretthäger.

Ljungen dock ganska dött så vi avslutar dagens skådande i “hemmamarker” längs Höllvikens strand. Vadarmässigt inte så dumt, en riktig höjdare med tre Isländska rödspovar, en av höstens signaturarter, och så än bättra en förbiflygande BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, som slickade vattenbrynet. Höstens första(?) och vi är beredda att fega ur, men så dräller de in på olika rapporter. Vi ligger i framkanten.

I framkanten ligger också beslutet att satsa morrondagen på Havsfåglar. Anders har i åratal drömt om slagläge på västkusten – och jag också – för oss. Siktet ställs in mot Halls huk, Hallandåsens yttersta utpost i södra Laholmsbukten. Också hemvisten för Sveriges grå miljardeminenser i fästningar kamoflerade till hästgårdar! Har inte varit något tryck i år ännu. Men vi bör vara garanterade skönobsar på sulor, stormfåglar och en del labbar och kanske något annat!?

Svårt att somna? Nej!

27 sep

Dagen D randas och vi far norrut i gryningsljuset. Mjukar med en BRUNGLADA och tankar i en cross-over mellan gammalt lastbilsfik och modernt drive-in. Hittar galant med alla våra GPSare. Härlig platå med härlig utsikt, sol i ryggen och ingen vind trots ca 10 sm rakt mot oss! Den branta kusten ger fint vindlyft över oss.

I handkikaren innan vi satt oss havssulor, stormfåglar, en tretåig mås och en STORLABB. Vi hittar “placet” och det blir bara bättre och bättre. “Halshukexperter” som August T och Mats H bekräftar vårt goda platsval och hjälper oss ytterligare på traven. Under tiden passerar flera skådare och antal nyfikna kossor!

Utöver det redan nämnda fortsätter vi krydda med en kustlabb, ca 10 BREDSTJÄRTADE LABBAR, alla 1K, liksom 2 FJÄLLABBAR.

Första GRÅLIRAN låter inte vänta på sig och snart “stimmar” det litet varstans, måste vara mer än 10 ex.

Real hot en TÄRNMÅS, 1K, ganska långt ut som AT upptäcker. Litet senare hittar jag en TÄRNMÅS , 1K, nära och fint.

Dagens clou dock, kl 10:00

Mindre lira, tänker jag först, men snabbt inne på Gulnäbbad lira, loj, ljus, non-descript, Håller tills AT började prata om bukfläck. Sedan rasade allt och det blir efterhand en STÖRRE LIRA, en blocker ädelkryss! Hej-å-hå tom Fredrik S på Gotland får se upp!

Så litet Båstad och loj färd till Höllviken.

Efter detta intet?

28 sep

Hade hoppats på isabellastenskvätta – kryzzade istället CC med rapphöns och Kungsfiskare & Entita i Huseby. Dessutom Mörlundalegenden med Blåhök, Havsörn …. och trevlig skådare.

Så Västergarn och EVA

Written by admin

October 15th, 2014 at 6:31 pm

Posted in Resor

Resumé Skåne sep 20 – 25

without comments

Kör ett nytt anslag med artuppräkning först

Knölsvan,

Sädgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Prutgås,

Gravand, Gräsand, Stjärtand, Skedand, Bläsand, Kricka, Brunand, Vigg, Ejder, Sjöorre, Svärta, Knipa, Storskrake, Småskrake,

Fasan, Smålom, Storlom, Skäggdopping,

STORMFÅGEL, STÖRRE LIRA, GRÅLIRA, HAVSSULA,

Storskarv, ÄGRETTHÄGER, Gråhäger, VIT STORK,

Havsörn, Fiskgjuse, STÖRRE SKRIKÖRN, Rödglada, BRUNGLADA, Brun kärrhök, Blå kärrhök, STÄPPHÖK, Ormvråk, Fjällvråk, Bivråk, Sparvhök, Duvhök, Tornfalk, Lärkfalk, JAKTFALK, PILGRIMSFALK, Stenfalk,

Vattenrall, Rörhöna, Sothöna, Trana,

Strandskata, Större strandpipare, Kustpipare, Ljungpipare, Tofsvipa, Sandlöpare, Kärrsnäppa, Småsnäppa, Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa, ISLÄNDSK RÖDSPOV, Myrspov, Storspov, Enkelbeckasin, BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, Brushane,

STORLABB, Kustlabb, BREDSTJÄRTAD LABB, FJÄLLABB, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, KASPISK TRUT, Havstrut, Silltrut, DVÄRGMÅS, TRETÅIG MÅS, TÄRNMÅS, Kentsk tärna, Fisktärna, SILVERTÄRNA, Sillgrissla, Tobisgrissla,

Tamduva, Ringduva, Skogsduva, Turkduva,

JORDUGGLA, NATTSKÄRRA, KUNGSFISKARE, Spillkråka, Större hackspett, MINDRE HACKSPETT,

Sånglärka, Trädlärka, Backsvala, Ladusvala, FÄLTPIPLÄRKA, VATTENPIPLÄRKA, Skärpiplärka, Ängspiplärka, Trädpiplärka, RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA,  Sädesärla, Gulärla, FORSÄRLA,

Järnsparv, Rödhake, Rödstjärt, Stenskvätta, SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA, Rödvingetrast, Dubbeltrast, Taltrast, Björktrast, Koltrast, Ärtsångare, Lövsångare, Gransångare, TAIGASÅNGARE, Kungsfågel,

Gärdsmyg, Grå flugsnappare, MINDRE FLUGSNAPPARE, Talgoxe, Svartmes, Blåmes, Entita, PUNGMES, Nötväcka, Trädkrypare,

Varfågel, Skata, Nötskrika, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare,

Gråsparv, Pilfink, Bofink, Bergfink, Hämpling, Gråsiska, Steglits, Grönfink, Grönsiska, Stenknäck, Mindre korsnäbb, BÄNDELKORSNÄBB, Sävsparv, Gulsparv, LAPPSPARV

160 helt ok med många bonusarter markerade med stor stil! – och flera “grovisar”.

Så här gick det till:

20 sep

Disciplinerad uppstigning. Armbandsuret stannat men lyckas i samband med toalettbesök få igång “hopplösa” alternativet – Gott tecken.

Snabbtåget söderöver avgår lugnt och fint. Fyra platser för mig själv, kaffe med bulle till egen matsäck och Wifi till mobilen. Försöker stringa vit prick i Trönninge till Ägrett och en mindre klump i gåsflock till “Egyptian” efter Helsingborg. Blir inget i 200 knyck, mer än tre Dovhjortar vid Lis mosse.

Så Lund och trygg kärra och trygg chaffis Anders. Blir favoritbutik och så tråcklar vi oss förbi Malmö till Höllviken – och vilket ställe! Övervåningen i hus med trädgård vid N änden av Falsterbo kanal!!

Omgående sveper rödglador och ormvråkar över våra huvuden. Elegant fångar vi in första BRUNGLADAN på kalasavstånd. Klockan är bara barnet så vi tjoffar ut på Falsterbonäset för orientering. Tre år sedan sist. På Ljungen litet tamt men en flock trädlärkor. Kollar Skanör med Flommen och soptipp och ICA. Blir godsaker i trädgården i solnedgången.

21 sep

Efter tidig frukost följer vi strömmen ut på Nabben. Stämningen inbjuder till “strängning” av en 1K STÄPPHÖKShona. Fortfarande rostig, skönt att ha Anders vid min sida och ett gäng holländska friskusar, som uppenbarligen tagit “doktorn”s plats. Ngn lappsparv och flera forsärlor förgyller. Regnigt och dant så vi dippar tippen och njuter vårt otium vid kanalen – SKÖNT!

22 sep

Laddad och “same procedure”, men kuling från NNV och disigt. Vi jobbar dock fint. Har FÄLTPIPLÄRKA vid Fyren och RÖDSTRUPIG på Nabben – jag hör den!!! Vid 10-tiden satsar ett ormvråksgäng på ca 300 djärvt, men får ge sig. Dom fångar upp enstaka rödglador, bivråkar, fjällvråk, blåhök, tranor mm och returnerar över huset där vi bekvämt vilar middag! Senare kan vi plocka in MEDELHAVSTRUT, 1K vid kanalen och nattskärra i skymningen till kvällsgroggen.

23 sep

Skall det äntligen bli dags för rovisar!? Fint ute på Nabben och dags för kanonobsar på (samma?) STÄPPHÖK, då vi alerterar holländarna som blir hellyckliga. Det är laber NNO och sol, så det blir Ljungen. Parkerar med en blandad samling, närmast en superexpert med liten “golv”mops, som nästan blir uppäten av the Highland Cattle, som bajsar ned Anders stövlar.

Tyvärr går lyftet långt ned i SO, passerar kanalen i S änden över Lotsbacken, som tillsammans med Kolabcken i basen av Nabben blir bästa obsplatser. Från Ljungen ses rovisarna hastigt, högt, i delvis motljus passera västerut. Mängder av rödglador och ormvråkar, i tusental, och vi plockar duktigt med hjälp av Mopshussen – BRUNGLADOR, Fjällvråk, PILGRIMSFALKAR, 8 VIT STORK, Tranor, Lärkfalkar… – Så kommer larmet från Lotsbacken, en STÖRRE SKRIKÖRN!!! Lätt panik, känns helt hopplöst i den dallrande myggsvärmen. Där kommer den och försvinner bakom några björkar. Mopshusse med på banan, plus några andra, men Anders har valt en annan siktskåra mellan björkarna! Spanas in helt kort, även av oss över Lotsbacken, där den fotas.

Efter ett tag den deprimerande rapporten att den passerat Stevns Klint på Själland. Litet senare har såväl Holländarna som vi känning av en annan STÖRRE SKRIKÖRN – till tröst, tillsammans med att vi tredje gången gillt klämmer de tre SVARTHAKADE BUSKSKVÄTTORNA vid Skanörs gamla soptipp!!!

Somnar gott med svarta prickar för ögonen! Och det känns som vi är med på banan rejält. Särskilt för mig som haft ett längre uppehåll i “proffs”skådning än på många decennier – inte sedan Island i våras (två fina Hallands”hugg” med David icke att förglömma!).

24 sep

Sålunda satsar vi på labbspan från Udden och lönas med en flock på 4 1K Bredstjärtade och så en 1K som vinglar förbi alldeles nära. Holländarna jublar ikapp med oss. Av farten klämmer vi både Pungmes och Bändelkorsnäbb vid Fyren. Visst missas en del när man läser dagens sträckprotokoll, men på tex Brellar var vi “bäst”.

Ljungen ingen hit idag. En liten avstickare för bunkring i Höllviken ger ytterligare en avstickare till ett blåsigt Lilla Hammarsnäs och Höllviken. Inga nyheter och hopplöst att hitta rätta obsplatserna, Gröna Jaktstugan mm.

Senare drar  vi en ny vinstlott med en halvtimme i den friska SV-vinden vid Lotsvillan, en Brelle, 1K mycket nära och en Fjällabb fint men på långt håll.

25 sep

Nu är vi på hugget. Satsar på Klagshamn och hittar som vi tror rätt obsplats.

Efter en timmes drömmande om Saras eskapader i Bron byter vi strategi. Drar rakt söderut till Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk. Fantastiskt fint ställe, där vi njutobsar både sjöfågel- och landsträck. Litet dvärgmåsar, lommar, mycket prutgäss inget märkvärdigt.

Tills jag går en tur för att leta på någon trevlig trut. Blir en häftig och mycket tidig VATTENPIPLÄRKA bland många skärpiplärka. När Anders kommer ilande drar den iväg in över land, just den!!!

Efter detta skär vi som en vass kniv in i landet – BÖRRINGE! När sjön breder ut sig, kastar jag mig ut ur bilen. Över våra huvuden en JAKTFALK. Helt osannolikt eller kanske den som huserat i Skåne hela våren/sommaren!? Blir belåtet obsande och mumsande från favoritplatsen på rovisar, bla naturligtvis några Börringevråkar. 25 Dovhjortar betar på ett fält.

Så drar Anders på bändel bland mindre korsnäbbar i ett lärkbestånd. – Måtte inte! – Testar hans kikare på en vråk ganska högt upp. Men herre gud! En SKRIKÖRN, den sänker sig och kommer närmare, kretsar runt några gånger. STÖRRE subad/ad, den glider mot Havgårdssjön och bakom lärkträden medan jag ringer Anders. Skrikörnen dyker upp på andra sidan trädridån, när Anders kommer sprintande, men ack nej. Eftersök mot Anderslöv och kring sjöarna förgäves så vi styr hemåt.

Efter bunkring i Trelleborg kommer vi till stugan och Anders kliver ur och apporterar, TAIGA!!! Jag rusar ut till en tall och fångar in den. Vi får höra och se den fint underifrån och vi kan tipsa två Holländare vid kanalen. Dom missförstår dock och tror det är en White-browed, “humei” , när det är en Yellow-browed, “inornatus”.

Vi känner oss rejält på hugget och somnar gott

Fortsättning följer

Written by admin

October 9th, 2014 at 8:52 pm

Posted in Resor