Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Archive for December, 2023

Potpurri OR 2023

without comments

UJ-UJ

24/10 2015. Seltjarnarnes, Island.Den friska vinden ger ett ökat liv över och på havet. Men fortfarande litet fel vind för de “riktiga” havsfåglarna. Trots att de finns i hundratusental alldeles i horisontlinjen, bara 10 Stormfåglar riktigt nära och fint och ingen Grålira idag. Men litet mer Havssulor, Tretåar och Alkor på närhåll. Högtid för framförallt två arter, en evig ström av Vitvingade trutar, som verkar ha sitt verkliga intåg från Grönland. Så Svartnäbbade islommar, en tät flock på 12 ex fiskade utanför bunkern och utspridda låg ytterligare ett tiotal plus att minst 10 flög förbi.

En av de passerande Islommarna hade ett presumtivt “russin” i släptåg. Tänkte slentrianmässigt, Smålom, men inte, mer Storlom eller än mer, STILLAHAVSLOM, ytterligare ett av alla artderivat som eggar skådarfakiren (se ovan om joggarfakir). Ingendera Stor-eller Stillahavslom finns på officiella Islandslistan så… De verkliga russinen fick bli en Tärnmås, 1K som passerade sakta och fint på efterhand bra avstånd (< 1km) och en Jaktfalk, som nyttjade den folktomma golfbanan som matbord.

Så dags för Svedalas svar på Amundssen att med samma chaufför ta samma buss, nu nyspolad och ren efter en isländsk festnatt. Den festnatt som John Blund stal från födelsedagsbarnet.”

Och så

31/10 2016. Seltjarnarnes, Island. Så dagens russin, en STORLOM (Islands 2:a fynd) som jag kunde studera väl liggande i en halvtimme. Jag tror dock på STILLAHAVSLOM (Islands 1:a fynd). Den var vinterfärgad trol 2K+. Men för fynd krävs foton och vår kanonfotograf gjorde SITT bästa i den krabba sjön, vassa vinden, bitande kylan med vita fingrar och skakande armar men… Hoppas det blir nya chanser imorgon.

Yep så kan det se ut i dagboken och huvudet på 100-åringen – nåja, bara 77 år – so what? Men trösterikt ändå.

Stillahavslommen (Gavia pacifica) betraktades tidigare som conspecifik med Storlommen. Men DNA-studier i slutet av 80-talet ligger till grund för att ge en avgränsad population i Nordamerika och Nordöstra Sibirien artstatus. Detta har ett consensus bland de flesta fågelskådare/taxonomer. Lägger in en liten brasklapp iom AI.s inbrott, som kan röra om artsystematiken.

Populationen är stabil/ökande och en del stragglers rapporteras från WP. Svårt att bedöma hur många som kommer från öster resp väster, normalt går deras färdvägar längs Stilla havskusten. Men frestande att tänka att en del spiller över från Nordamerika (typ via Island – se ovan, HÖ).

Man kan tänka sig ett mörkertal pga likheten med storlom.

I nuläget bara att gratulera alla som gottat sig med individen på norra Öland!

Tiden rasar iväg liksom arterna på “listan”. Över 200 taxa på min nya “Livslista”, from Polenresan i början av juli. Och än mer imponerande, 99 taxa noterade för OR, Olof Rudbecksgatan, tom 6 december.

Som utlovat kommer en “rå” krysslisteöversikt. Själva hjärtat i fågelskåderiet.

Alltså med start 6/7 i Krakow. Den polska delen av listan finns på näst senaste inlägget så jag hoppar den liksom obsar från Gotland under juli – september. Och rätt på Olof Rudbeck, som startar 28 september och håller på till dags dato 6 december. Den omfattar 277 noteringar av 99 taxa. Min “samarbetspartner” har varit MERLIN BIRD ID, ABI, artificiell Bird identification, signerad eBird och Cornell University, en AI-app på iPhone.

Många arter har setts/hörts dagligen eller nästan. Några har varit överraskande fåtaliga eller tom helt saknats. En normaldag med ganska aktivt skådande ger ungefär 20 – 30 arter och har hållit sig på det hela perioden. Axplockar litet intressant.

SPETSBERGSGÅS (Anser branchyrhynchus), 28 sep, 13 nov och 25 nov, små rena flockar mot S

Även Grågås, Kanadagås och Sångsvan noterade. Också Gräsand, Kricka, Vigg, Storskrake och litet udda, Snatterand.

Amerikansk Kricka (Anas carolinensis), Slumpas med vår kricka i appen vilket kan skapa förvirring.

Fasan, Tamduva, Ringduva och Turkduva.

VATTENRALL (Rallus aquaticus), 1 ex 20 nov. Liksom Sothöna och Rörhöna, båda noterade, kan tänkas lockad av närbelägna Näckrosdammen i Renströmska parken. Sumphöns drar gärna runt i mörkningen.

Trana och Morkulla litet udda men ändå förväntade. Liksom Fiskmås, Gråtrut och Skrattmås.

Däremot var lomuppträdandet överraskande. Smålom, 4 noteringar, väl helt ok. Talrik på många lokaler, även inomskärs.

Men – SVARTNÄBBAD ISLOM (Gavia immer), 14 okt, 18 okt, 23 nov, 4 dec. Visserligen rapporterades många på båda sidor om staden och lämpligt väder och vind men…

Storskarv och Gråhäger mer normalt och noterades då och då.

Samma med de “normala” rovfåglarna, Fiskjuse, Sparvhök, Duvhök, Blå kärrhök, Fjällvråk, Ormvråk, Tornfalk.

Mer ovanliga,

STÄPPHÖK (Circus macrourus), 1 ex, 15 okt. Kanske inte så ovanlig nuförtiden.

HAVSÖRN (Haliaeetus albicilla), 1 (3K?) över huset.

JAKTFALK (Falco rusticolus), 1 ex ?. Kanske samma som samtidigt rapporterades flera ggr från närområdet.

PILGRIMSFALK (Falco peregrinus), 1-2 ex har noterats fyra ggr under perioden.

BERGUV (Bubo bubo) 1 ex jagat av kråkfåglar 30 nov.

KATTUGGLA (Strix aluco) Kanske signaturarten för området. Minst ett häckande par. Många fina inspelningar och bilder att sända till vänner och bekanta.

SPARVUGGLA (Glaucidium passerinum) 1, 11 dec, höstläte. Bara två tidigare observationer i området, som jag känner till

KUNGSFISKARE (Alcedo atthis), Ett kul besök 4 dec. Inte helt oväntat, sökte kanske nya jaktmarker när det frös till.

MINDRE HACKSPETT (Dryobates minor), 15 okt. Tidigare karaktärsart i området. Bara tillfällig numera.

Större Hackspett och Gröngöling vanliga.

SVARTKRÅKA (Corvus corone), 1 ex noterades dagligen 24 okt – 15 nov. Här funderar jag eftersom Merlin hade vissa problem att lyssna in vanliga Gråkråkan, åtminstone i början. Har blivit mycket bättre – kanske efter en uppdatering av aktuella package, som väl funkar som del i ML (Maskininlärning) eller – än mer krystat i vår datavärld – CRM (Customer related management) – HÖHÖ! Jag blir i alla fall lugn och uppmuntrad.

Råka, noterades under sträcktiden. Sidensvans, 13 okt, tidigast i Göteborgstrakten? Nötskrika, Skata, Kaja, Gråkråka, Korp, helt normalt. Rotarys torn är en omtyckt spaningsplats.

SVARTMES (Periparus ater), noterades talrikt under oktoberinvasionen. Senare enstaka liksom

TOFSMES (Lophophanes cristatus), 9 okt, 12 nov, 1 dec.

Entita, Talgoxe, Blåmes, noteras dagligen och de två sistnämnda hör till de allra vanligaste.

TRÄDLÄRKA (Lullula arborea), 3 ex mot S, 28 sep

BERGLÄRKA (Eremophila alpestris) Minst en i förbiflygande Snösparvflock. 24 okt

LADUSVALA (Hirundo rustica), 3 ex mot S, 1 okt. Säsongens sista!

Stjärtmes, regelbundet

TAJGASÅNGARE (Phylloscopus inornatus), 1 ex, 7 okt. Sågs och hördes och dokumenterades. Sågs ev nästa dag av annan skådare. Har tidigare år noterats på lokalen.

Gransångare sågs och hördes regelbundet fram till början av november.

SIBIRISK GRANSÅNGARE (Phylloscopus collybita tristis), 2 – 4 nov, kan ha varit 2. Lätet dokumenterat.

LÖVSÅNGARE (Phylloscopus trochilus) 1 ex 10 okt. Sent

Kungsfågel, hittar man regelbundet, enstaka eller flera, om man tittar noga och kanske “piper” litet.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL (Regulus ignicapilla) 1 ex, 22 okt. Med kungsfåglar. Efterlängtad och väntad!

Gärdsmyg, tävlar med Rödhaken om att vara lokalens väckarklocka.

Nötväcka och Trädkrypare är noterade dagligen.

TRÄDGÅRDSTRÄDKRYPARE (Certhia brachydactyla) ? 4 nov, noteras av följande skäl,

AMERIKANSK TRÄDKRYPARE (Certhia americana) 1 ex, 4 nov, noterades av Merlin. Sonogrammet stämmer bra, men ligger mkt nära ttk, som också står atk närmare än tk. Har sett alla tre arterna i Sverige resp Florida, men fick inte se denne bra. Sätter en liten peng på ttk men…

Stare, Taltrast, Dubbeltrast, Rödvingetrast, Koltrast, Björktrast har noterats helt normalt.

RINGTRAST (Turdus torquatus), 1 ad hane 22 okt, förbiflygande. Näckrosdammen.

Rödhake, morroväkten!

MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedula parva) ? 4 nov. Troll i datum se ovan och…

GLASÖGONFLUGSNAPPARE (Muscicapa dauurica) 1 ex 4 nov. Merlin på bettet igen och sonogrammet sådär och kräket förstås försvinnande uppe i alarna. Kollade runt bland läten och släktingar och best option men… “Kryssade” Glasögonflugsnappare, 20 dec 1987, i Lumpini Park i centrala Bangkok. Och Mindre Flugsnappare, maj 1979, vid Hunneberg.

SVART RÖDSTJÄRT (Phoenicurus ochruros), 1 ex, 2 dec. Äntligen, tror inte jag haft den här tidigare.

Pilfink och Gråsparv har nästintill försvunnit från bergstoppen. Från att ha varit vanligaste fåglarna. Men bara snäppet lägre nivå, där finns dom. Fått för mig att gråsparven tagit täten som vanligast.

Forsärla inte mindre än 5 noteringar 28 sep – 4 nov, men bara en Sädesärla. Regelbundet Ängspiplärka.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA (Anthus cervinus) 1 ex, 16 okt. Vassområde Mossens idrottsplats härintill. Överraskande. Lät och sågs!

Bofink, Bergfink,Stenknäck, Domherre, Grönfink, Hämpling, Gråsiska, Mindre Korsnäbb, Steglits, Grönsiska, Gulsparv, regelbundet och i normal omfattning.

BRUNSISKA (Acanthis cabaret), noteras regelbundet och avskiljs som egen art av vissa auktorer som Merlin.

SNÖSPARV (Plectrophenax nivalis), 24 okt, 27 okt, 30 okt.

SÄVSPARV (Emberiza schoeniclus), 15 okt, 28 okt.

Inte så tokigt och ett riktigt potpurri. Åtminstone nästan 100 helsäkra arter. Och vad månde bliva framledes om vi kan föda AGI Merlin med läckra prompter.

HUJ HUJ

Written by admin

December 11th, 2023 at 5:53 pm

Posted in Uncategorized