Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Hotspot – 2010

without comments

Olof Rudbecksgatan 25 4 Tr – sanslös utsikt

framförallt mot Brudarebacken och Delsjöarna. Men med litet knixande också längs älven norrut och inåt från balkongen härligt småfågeltäta buskage i trätoppshöjd. Joberg-plattan är erkännt giftig. Den gröna lungan höjer sig över omgivande storstadsgettot som en veritabel fågelmagnet.

Häftiga häckare som kattuggla, stenknäck, rörhöna, entita och den hotade mindre hackspetten. Listan av förbipasserande läckerheter är lång och kommer att bli längre, var så säkra. Jag nöjer mig med att nämna jakt-o pilgrimsfalk, rödglada, spetsbergsgås, mindre sångsvan, berguv, engelsk sädesärla, ringtrast, bändelkorsnäbb och tallbit. Huj – huj!

Dessutom potential på en del i den högre arthierarkin (förutom “homo suveraensis”), rådjur, grävling, tyskhare och igår en lustig mus med groteskt lång svans och kort rund kropp. Misstänkte genast någon ökenvariant med tvivelaktigt ursprung. Diskret utelämnar jag den vanligaste och intelligentaste, “rattus suveraensis”.

Som sagt Eva och jag flyttar några snäpp in i djungeln men framförallt två snäpp upp i Aves. Jag benämner det Hotspot-2010 för då går vi förhoppningsvis båda in i pensionen och in i en ny era. Ändå kommer jag att tjuvstarta 1 september 2009, för då flyttar vi in.

Eftersom vi har lägenheten från 1 augusti kunde jag inte låta bli. Idag 16 augusti mitt ibland uppbrutna golvbräder, nya tapeter och doftande nymålat. Jag slog upp köksfönstret, monterade upp swarren, med zeissen runt nacken, två balkongstolar, en att sitta på och en med Hob-Nobs och grönté. Trekvart innan väderrapporten för eventuellt Hönö-drag imorgon. Det gav:

1. Tornseglare

2. Sparvhök

3.Fiskmås

4. Silltrut

5. Ringduva

6. Gråtrut

7. Kråka

8. Hussvala

9. Nötväcka

10. Skrattmås

Jämnt och JÄMRA DÅLITT men det kom några störtskurar, vinden blåste fel och jag var allmännt okoncentrerad.

SKÄRPNING!!!!!!!!!!!!!!

Written by Olof

August 16th, 2009 at 5:13 pm

Posted in

Leave a Reply