Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Artlista Island juli-aug 2011

without comments

Art sv

Art latin

 

 

Sångsvan

Cygnus cygnus

Häckare 3 000

Spetsbergsgås

Anser brachyrhynchus

Häckare 40 – 50 000

Grågås

Anser anser

Häckare 20 – 30 000

Grönlandsgås

Anser albifrons flavirostris

Rastar höst 23 000

Vitkindad gås

Branta leucopsis

Häckare 120 Rastare 50 000

Gravand

Tadorna tadorna

Häckare 50-100 Rastare 1 000

Bläsand

Anas penelope

Häckare 4-6 000

Snatterand

Anas strepera

Häckare 4-500

Kricka

Anas crecca

Häckare 3-5 000

Gräsand

Anas platyrhynchus

Häckare 10-15 000

Skedand

Anas clypeata

Häckare 20-50

Vigg

Aythya fuligula

Häckare 8-12 000

Bergand

Aythya marila

Häckare 3-5 000

Ejder

Somateria molissima

Häckare 300 000

Strömand

Histrionicus histrionicus

Häckare 3-5 000

Alfågel

Clangula hyemalis

Häckare 2-3 000

Sjöorre

Melanitta nigra

Häckare 4-500

Islandknipa

Bucephala islandica

Häckare 8-900

Småskrake

Merganser serrator

Häckare 2-4 000

Storskrake

Merganser merganser

Häckare 300

Fjällripa

Lagopus mutus

Häckare 60 – 230 000

Smålom

Gavia stellata

Häckare 1-2 000

Islom

Gavia immer

Häckare 300

Svarthakedopping

Podiceps auritus

Häckare 700

Stormfågel

Fulmar glacialis

Häckare 1 000 000

Grålira

Puffinus griseus

Regelbunden sensommar

Mindre lira

Puffinus puffinus

Häckare 5-10 000

Stormsvala

Hydrobates pelagicus

Häckare 50-100 000

Havssula

Morus bassanus

Häckare 31 500

Storskarv

Phalacrocorax carbo

Häckare 4 100

Toppskarv

Phalacrocorax aristotelis

Häckare 4 900

Stenfalk

Falco columbarius

Häckare 1-1 200

Jaktfalk

Falcu rusticolus

Häckare 3-400

Strandskata

Haematopus ostralegus

Häckare 10-20 000

Större strandpipare

Charadrius hiaticula

Häckare 50 000

Ljungpipare

Pluvialis apricaria

Häckare 300 000

Kustsnäppa

Calidris canutus

Rastare 270 000

Sandlöpare

Calidris alba

Rastare 25 000

Vitgumpsnäppa

Calidris fuscicollis

Regelbunden sensommar

Skärsnäppa

Calidris maritima

Häckare 30 000

Kärrsnäppa

Calidris alpina

Häckare 270 000

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

Häckare 180 000

Isländsk rödspov

Limosa limosa islandica

Häckare 25 000

Småspov

Numenius phaeopus

Häckare 250 000

Isländsk rödbena

Tringa totanus robusta

Häckare 140 000

Roskarl

Arenaria interpres

Rastare 40 000

Smalnäbbad simsnäppa

Phalaropus lobatus

Häckare 50 000

Brednäbbad simsnäppa

Phalaropus fulicarius

Häckare 180-270

Kustlabb

Stercorarius parasiticus

Häckare 5-10 000

Storlabb

Stercorarius skua

Häckare 5 400

Skrattmås

Larus ridibundus

Häckare 25-30 000

Fiskmås

Larus canus

Häckare 700

Atlantsilltrut

Larus fuscus graellsii

Häckare 50 000

Atlantgråtrut

Larus argentatus argenteus

Häckare 5-10 000

Vitvingad trut

Larus glaucoides

Rastare 15-20 000

Vittrut

Larus hyperboreus

Häckare 10-15 000

Havstrut

Larus marinus

Häckare 15-20 000

Tretåig mås

Rissa tridactyla

Häckare 530 000

Silvertärna

Sterna paradisaea

Häckare 250-500 000

Sillgrissla

Uria aalge

Häckare 700 000

Spetsbergsgrissla

Uria lomvia

Häckare 330 000

Tordmule

Alca torda

Häckare 300 000

Tobisgrissla

Cepphus grylle

Häckare 10-15 000

Lunnefågel

Fratercula arctica

Häckare 1-2 000 000

Alkekung

Alle alle

Tidigare häckare, talrik rastare

Tamduva

Columba livia domestica

Häckare 3-500

Ängspiplärka

Anthus pratensis

Häckare 500 000-1 000 000

Sädesärla

Motacilla alba

Häckare 20-50 000

Isländsk stenskvätta

Oenanthe oenanthe leucorhoa

Häckare 20-50 000

Koltrast

Turdus merula

Häckare 200-400

Björktrast

Turdus pilaris

Häckare 0-5

Rödvingetrast

Turdus iliacus

Häckare 100-200 000

Korp

Corvus corax

Häckare 2 000

Stare

Sturnus vulgaris

Häckare 3-4 000

Gråsiska

Carduelis flammea

Häckare 10-30 000

Snösparv

Plectrophenax nivalis

Häckare 50-100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by Olof

September 23rd, 2011 at 3:13 pm

Posted in

Leave a Reply