Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Island september 2013

without comments

Dags för en resumé över obsar runt Reykjavik 23 augusti till 26 september 2013.

TACK

Ett tack först till Eva med Isabella som gjort detta möjligt.

Så till Arnar, Edda och Gulli som på olika sätt bidragit på ett ovärderligt sätt, – tex lägenhet, cyklar mm

Så till alla skådarvänner som alla varit till stor glädje. Allra mest Edward – förstås – utan honom, utan mycket. Därnäst Simmi, med något så ovanligt som alla dokumentationer av “mina” fåglar.

Så till Palli, grannen som stått ut med tidig morrongympa, cyklar i trappan mm

Och – till Eva igen som hållit sitt trollspö över allt!

Sammanfattningsvis blev det nästan 90 arter. Totalt har jag på Island ännu inte nåt club-100 arter.

150 lifers på Island är grymt bra. Ändå har det setts över 300 arter. Säger en del!

Skådningen på Island är mycket modern. Allt dokumenteras på ett sätt som väl börjar anas hemmavid. Ser man en höstens första jaktfalk på 1 km eller en grålireanka är det kul, men det är den fastnaglade på ett fint foto som “räknas”. Jag har tidigare redogjort för detta och är positiv till det. Dock representerar jag själv “den gamla skolan” och “det går inte att få gamla hundar att…”. Desto roligare att mötas av en positiv och roande respekt. Tack till alla skådare på Island.

Gåsar och änder

Det vanliga och fick en fläkt av Grönlandssträcket. En hel del rastande och sträckande Vitbukiga prutgäss (Branta bernicla hrota) och några förbisträckande Grönländska bläsgäss (Anser albifrons flavirostris).

Också en del Spetsbergsgäss (Anser brachyrhynchus), ökar som häckfågel på ön.

Skedänder  (Anas clypeata), också under ökning(?), blev Islandskryss för mig.

Sjöorre (Melanitta nigra) och en pulshöjare en förm hybridhona ViggXBergand (Aythya fuligula x marila) i Tjörnin.

Inga amerikaner och inga islänningar, Strömand eller Islandsknipa!

Sångsvan (Cygnus cygnus), Grågås (Anser anser), Gravand (Tadorna tadorna), Gräsand (Anas plathyrhyncos), Bläsand (A. penelope), Snatterand (A. strepera), Stjärtand (A. acuta), Kricka (A. crecca), Bergand (Aythya marila), Vigg (A. fuligula), Ejder (Somateria mollissima), Alfågel (Clangula hyemalis), Storskrake (Mergus merganser), Småskrake (M. serrator)

 

Höns och rovisar

Roliga obsar på kustnära Fjällripor (Lagopus mutus)

Fint Simmifoto på en i en flock på havsnivå!

Såg en av höstens första Jaktfalkar (Falco rusticolus) en ljus individ (Grönländsk?)

Stenfalk (Falco columbarius)

Lommar, skarvar, havsfåglar

Ett mycket fint utbud av det förväntade. Bara insupa och njuta tusentals som bara strömmade förbi. Bonus blev några Gråliror (Puffinus griseus) och såväl Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa) som Stormsvala (Hydrobates pelagicus).

Smålom (Gavia stellata), Svartnäbbad islom (G. immer), Svarthakedopping (Podiceps auritus), Stormfågel (Fulmarus glacialis), Mindre lira (Puffinus puffinus), Havssula (Morus bassanus), Storskarv (Phalacrocorax carbo), Toppskarv (P. aristotelis)

Vadare

Klar topp i september! En räcka amrisar. Inga stänkare men här serverar Simmi, vem annars, ett batteri

Amerikansk tundrapipare (Pluvialis dominica), Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius), Prärielöpare (Tryngites subruficollis) och Tuvsnäppa (Calidris melanotos) – en god fyrklöver.

Lägg härtill Vitgumpsnäppa (Calidris fuscicollis) och extra bonus Brushane (Philomachus pugnax) så känns det stabilt.

Strandskata (Haematopus ostralegus), Större strandpipare (Charadrius hiaticula), Ljungpipare (Pluvialis apricaria), Kustsnäppa (Calidris canutus), Sandlöpare (C. alba), Skärsnäppa (C. maritima), Kärrsnäppa (C. alpina), Roskarl (Arenaria interpres), Rödbena (Tringa totanus), Småspov (Numenius phaeopus), Morkulla (Scolopax rusticola), Enkelbeckasin (Gallinago gallinago), Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

Labbar, måsar, alkor

Hamnade när många av karaktärsarterna försvann, Kustlabb (Stercorarius parasiticus), Silltrut (Larus fuscus), Silvertärna (Sterna paradisea), Lunnefågel (Fratecula arctica) mm. Och andra som Vitvingade trut (Larus glaucoides) anlände.

Roligt med den benskadade Ringnäbbade måsen (Larus delewarensis) som dök upp för 7:e året i Bakkatjörn.

Giftiga obsar på en Fjällabb (Stercorarius longicaudus) och två unga Tärnmåsar (Larus sabini). Lustigt nog sågs bara gamla tärnmåsar i övrigt.

Storlabb (Stercorarius skua), Havstrut (Larus marinus), Gråtrut (L. argentatus), Vittrut (L. hyperboreus), Fiskmås (Larus canus), Skrattmås (L. ridibundus), Tretåig mås (Rissa tridactyla), Tobisgrissla (Cepphus grylle), Sillgrissla (Uria aalge), Spetbergsgrissla (Uria lomvia), Tordmule (Alca torda)

Övriga icke-tättingar

En rolig obs från köksfönstret på en Turkduva (Streptopelia decaocto).

Klipp/Tamduva (Columba livia/domest.), Jorduggla (Asio flammeus)

Tättingar

Ett tunt kapitel i Islands Avifauna. Men riktigt roligt med flera kryzz och andra roligheter.

En del grönlänningar hamnar/ gör stop-over/ kanske kolonisatörer på ön. Snösiska (Carduelis hornemanni), Stenskvätta (Oenanthe oenanthe), Hedpiplärka (Anthus rubescens), Lappsparv (Calcarius lapponicus)

Två häckfåglar som möjliga, framtida  endemer Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) och Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

Så två “från oss”, Svarthätta (Sylvia atricapilla) och Gransångare (Phylloscopus collybita)

Simmi och Edward har fotat och dokumenterat, vilka annars – praktfullt!

Ängspiplärka (Anthus pratensis), Koltrast (Turdus merula), Rödvingetrast (T. iliacus), Björktrast (T. pilaris), Kungsfågel (Regulus regulus), Korp (Corvus corax),  Snösparv (Plectrophenax nivalis)

 

 

 

Written by admin

October 31st, 2013 at 4:07 pm

Posted in

Leave a Reply