Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Archive for July, 2022

Djupdyk i pandemi och krig

without comments

Ibland fungerar det inte som vi, dvs människan tänkt sig. Ofta är det “de andra”, dvs människan som är orsaken. Det går inte att skylla på vädret, solstormar eller meteorer… Då står människa mot människa. Eftersom vi anser oss stå över allt annat, är det adekvat att vi går in, korrigerar varandra. individuell frihet och kollektiv lojalitet kolliderar. På vägen mejar vi ned mårdhundar, nilgäss, marknader, barn, gamlingar – allt för den rätta saken – vår överhöghet och parnass – så det blir som vi tänker. Undra på att man då hamnar i lätt koma! Särskilt i pandemi och krig.

Men upp till kamp!!!

Härligt när vapendragare som Bernt och Anders kallade till strid. Anders rattade draken Volvo med oförvägen fart och skicklighet, förbi allehanda väglusar och vägarbetshinder, till slagfältet, Hornborgasjön.

Första striden vid Fågeludden, där vi nerlade diverse vårprimörer och prime targets som Svarthalsad dopping, Svarttärna, Dvärgmås och långdistant, Havsörn och Rödglada.

Så omgruppering till Trandansen. Märkligt folktomt. Men ytterligare fjädrar i våra hattar. Rödspov och Prutgås ovanliga här och vid denna tid. Och – kanske härtågets art – BRUNGLADA, som visade sig grannt vid kyrkan. Två (2!) skådare dök upp och fick smaka våra karameller.

Dags för återtåg men vi var inte mättade. I hotande stormbyar och regnskurar drog vi också Utloppet. Allas sammanlagda lokalminne och Bernts GPS fungerade klockrent. Vi belönades!!!

Flera sjungande Trastsångare, Bernt nosade exklusivt upp två Dubbelbeckasiner och så – The ultimate task, 3 SVARTA SVANAR!!! – det som inte finns finner våra “hjältar”. Det som inte fanns (jfr Svarta tulipaner) kan bli en kryssbar art. Häckar som närmast i Polen!?

Skönt att suga på detta när Paviken rapporterar Silkeshäger och undrar var han den där Armini är??

Eller när ledaren för Avifauna, David, på instagram pepprar med Fjällpipare, Fjällabb, Tereksnäppa …

Och ultimat

Fjällräv!

Surt – eller varför inte vältra sig i minnen. Fjällrävsgrytet mellan Viterskalsstugen och Syterskalsstugen anno 1975. David på min rygg inte två år gammal.

Eller när en Präriemås fladdrar förbi längs Dar-es-Salaams coastline på Facebook.

I Simonstown 16 mars 2002 och i Tamiami trail 18 april 1990. Ack ja, vad gör man inte som bloggare.

Eller hur ställa sig till nedanstående. Vid besök i London noterade/kryssade jag Amerikansk kopparand. Så några år senare letade jag och hittade två vanliga Kopparänder! Syltade då in mig i diskussionen kring spontanitet, hybrider …

Finns skäl att återkomma till detta. Spännande värre!

Written by admin

July 15th, 2022 at 9:00 pm

Posted in Uncategorized