Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Island 18-28 jan 2013

without comments

ISLAND jan 2013

Ganska likt förra året och skådarmässigt också likt Rhodos i oktober. Har hela tiden hållit mig på gångavstånd från vårt hotell. Bekvämt med  mycket motion, mycket frisk luft, mycket skådartid.

Placeringen har varit bra skådarstrategiskt, vilket gjort att jag knappast hade sett så mycket mer om jag kuskat runt. Det blir några dippar som kompenseras av några hittar.

Allmännt var nog den arktiska omgivningen litet tightare förra året, vilket gav litet fler arter, litet lättare att se men det var mer fågel överlag i år!

ARTLISTA

Sångsvan (Cygnus cygnus) Dagligen. Bla Tjörnin.

Grågås (Anser anser) Allmän.

Bläsgås (Anser albifrons flavirostris) 19.1, 1 ex m ett tiotal grågäss Raudararviken.

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus) 20.1, 7 ex på ön längst ut i Ejderviken.

Gräsand (Anas platyrhynchos) Allmän.

Snatterand (Anas strepera) 23.1 och 27.1. Några par i Solarskjol och Bakkatjörn.

Bläsand (Anas penelope) Vanlig. Fa runt Saltjaernes och Solarskjol.

Kricka (Anas crecca) Vanlig. Bakkatjörn.

AMERIKANSK KRICKA (Anas carolinensis) 21.1. 1 hane Bakkatjörn.

Vigg (Aythya fuligula) Vanlig. Tjörnin.

Ejder (Somateria mollisima) Allmän.

Sjöorre (Melanitta nigra) 22.1, ett par Raudararviken.

Alfågel (Clangula hyemalis) Vanlig.

STRÖMAND (Historionicus historionicu) 25 o 26.1, ett ex vid öarna i Ejderviken.

Småskrake (Mergus serrator) Vanlig.

Smålom (Gavia stellata) Dagligen uppåt ett tiotal.

ISLOM (Gavia immer) Enstaka nästan dagligen.

Svarthakedopping (Podiceps auritus) 26.1, en vinterf Raudararviken.

Stormfågel (Fulmarus glacialis) Dagligen. Ibland i tusental över havet i Faxabukten. Tämligen tidigt.

MINDRE LIRA (Puffinus puffinus) 20.1, ett ex sent/tidigt i Faxabukten.

STORMSVALA (Hydrobates pelagicus) 26.1, ett ex sent/tidigt i Faxabukten.

Havssula (Morus bassanus) Dagligen i Faxabukten.

Storskarv (Phalacrocorax carbo) Stora flockar.

TOPPSKARV (Phalacrocorax aristotelis) Några stod alltid på en pontonbrygga i Gamla hamnen.

Stenfalk (Falco columbarius) 4 ex

JAKTFALK (Falco rusticolus) Nästan dagligen. 20.1 ett ex i Hallgrimskirkjan och ett ex vid Harpa. MAGNIFIKT!

Strandskata (Haematopus ostralegus) 19.1, ca 10 ex Gamla hamnen.

Skärsnäppa (Calidris maritima) Vanlig kring Saltjaernes.

Kärrsnäppa (Calidris alpina) Enstaka bland ovanstående.

Roskarl (Arenaria interpres) Flockar ute vid Bakkatjörn och Bakkaviken.

RÖDBENA (Tringa totanus robusta) 27.1, ett ex Bakkaviken.

BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA (Phalaropus lobatus) 23.1, Grotta o 25.1, Raudararviken. Ett (samma?) vintf ex.

Skrattmås (Croicocephalus ridibundus) Allmän

Fiskmås (Larus canus) Vanlig

RINGNÄBBAD MÅS (Larus delawarensis) 21.1, 23.1 o 27.1. Ett ex ad Bakkatjörn/Bakkaviken.

Gråtrut (Larus arbentatus) Vanlig

AMERIKANSK GRÅTRUT (Larus smithsonianus) 25.1 o 26.1, en 2K Ejderviken. Omdiskuterad split!

Havstrut (Larus marinus) Vanlig

Silltrut (Larus fuscus) Ngn 2K av denna den vanligaste truten på sommaren!

VITTRUT (Larus hyperboreus) Vanlig. Också en del XGråtrut!

VITVINGAD TRUT (Larus glaucoides) Talrikaste arten. Bara ngn med “kumlieni”-känning iår!

Tretåig mås (Rissa tridactyla) Dagligen mest ute i Faxabukten.

ALKEKUNG (Alle alle) Bara 2 ex 20.1 o 25.1

LUNNEFÅGEL (Fratercula arctica) 2 sena/tidiga ex 23.1 o 27.1

Tobisgrissla (Cepphus grylle) Vanlig

Sillgrissla (Uria aalge) Enstaka bestämda.

Tordmule (Alca torda) Enstaka bestämda.

SPETSBERGSGRISSLA (Uria lomvia) Flest bestämda av “sillmularna”. Bla 21.1 4 ex o 27.1 2 ex!

Tamduva (Columba livia domesticus) Vanlig

Rödvingetrast (Turdus iliacus) Vanlig

Koltrast (Turdus merula) Vanlig

Björktrast (Turdus pilaris) 23.1, ett ex Solarskjol.

GÄRDSMYG (Troglodytes troglodytes islandicus) 22.1, ett ex Alafoss.

Korp (Corvus corax) Vanlig.

Stare (Sturnus vulgaris) Vanlig.

Gråsiska (Carduelis flammea) Vanlig.

Snösparv (Plectrophenas nivalis) Vanlig.

Dessutom KNÖLVAL, VITNOSDELFIN, GRÅSÄL och KNUBBSÄL.

Written by admin

February 3rd, 2013 at 10:15 pm

Posted in

Leave a Reply