Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Tänk rätt

with one comment

Monica reflekterar i sin blogg över fågelskådarens problem med kylan – månne varmare kläder?? Litet på samma sätt som – kanske en bättre kikare eller en annan fågelbok.

Alls inte fel, ingetdera, MEN jag vill föra in tänket och återföra till visdomsord som bättre kalltorr än varmfuktig eller (mitt eget) “bättre tänk än bättre klädd”.

Cyklar ju alltsomoftast ut till extremfågelskådning på Hönö. Ungefär 1,5 h cykling  one-way (ca 2,5 mil med en färjetransport på ca 15 min) så kanske uppåt 7-8 h i blåst, fukt och kyla. Man skall balansera detta så att man mår bra och behåller fokuseringen hela tiden. Påminner i detta avseende mycket om en del idrotter och jakt.

Utifrån detta kan jag bara understryka att det framförallt gäller att se upp med följande faktorer:

1. Håll igång den egna metabolismen, rör dig lagom, ät litet då och då, drick, vila (genom att tänka på annat, kanske jobbet eller…). Detta är mycket individuellt och varierar från gång till gång men du måste arbeta medvetet med det.

2. Tänk på vätan. Avdunstande fukt är enormt avkylande – men en svettning kan ge ett enormt välbefinnande och vara direkt nödvändig i ett mycket varmt läge (tropikerna). Här är viktigt att tänka på klädsel, ombyte och vätskebalans.

3. Tänk på blåsten. Inte bara ett ibland oöverstigligt irritationsmoment för skådaren. Sänker också temperaturen på ett ofattbart sätt, särskilt ihop med fukt. Hitta alltid maximalt lä, det lönar sig alltid!

Sammantaget gäller att du har att tackla ovanstående faktorer som ibland på ett närmast symbiotiskt sätt motarbetar dig. Och jag menar att med medvetenhet och att pröva sig fram så hittar man sin balans och linje och därefter är det dags att finna rätt kläder och rätt material.

Written by Olof

December 30th, 2008 at 6:15 pm

Posted in Uncategorized

One Response to 'Tänk rätt'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Tänk rätt'.

  1. Det här är ett mycket intressant ämne och jag vill infoga mitt allra bästa tips för att reglera kroppstemperaturen, nämligen att justera klädsel vid handlederna, ryggslutet, nacken och i viss mån fötterna/vristerna.
    I första hand gäller det förstås att hålla sig varm genom att “låsa” klädesplaggen i flera lager omlott vid vrister, handleder och i ryggslutet, men det fungerar åt andra hållet också, så att man ganska snabbt kan bli svalare genom att lufta samma ställen.

    David

    14 Jan 09 at 10:26 am

Leave a Reply