Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Resumé Skåne sep 20 – 25

without comments

Kör ett nytt anslag med artuppräkning först

Knölsvan,

Sädgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Prutgås,

Gravand, Gräsand, Stjärtand, Skedand, Bläsand, Kricka, Brunand, Vigg, Ejder, Sjöorre, Svärta, Knipa, Storskrake, Småskrake,

Fasan, Smålom, Storlom, Skäggdopping,

STORMFÅGEL, STÖRRE LIRA, GRÅLIRA, HAVSSULA,

Storskarv, ÄGRETTHÄGER, Gråhäger, VIT STORK,

Havsörn, Fiskgjuse, STÖRRE SKRIKÖRN, Rödglada, BRUNGLADA, Brun kärrhök, Blå kärrhök, STÄPPHÖK, Ormvråk, Fjällvråk, Bivråk, Sparvhök, Duvhök, Tornfalk, Lärkfalk, JAKTFALK, PILGRIMSFALK, Stenfalk,

Vattenrall, Rörhöna, Sothöna, Trana,

Strandskata, Större strandpipare, Kustpipare, Ljungpipare, Tofsvipa, Sandlöpare, Kärrsnäppa, Småsnäppa, Grönbena, Rödbena, Gluttsnäppa, ISLÄNDSK RÖDSPOV, Myrspov, Storspov, Enkelbeckasin, BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA, Brushane,

STORLABB, Kustlabb, BREDSTJÄRTAD LABB, FJÄLLABB, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, KASPISK TRUT, Havstrut, Silltrut, DVÄRGMÅS, TRETÅIG MÅS, TÄRNMÅS, Kentsk tärna, Fisktärna, SILVERTÄRNA, Sillgrissla, Tobisgrissla,

Tamduva, Ringduva, Skogsduva, Turkduva,

JORDUGGLA, NATTSKÄRRA, KUNGSFISKARE, Spillkråka, Större hackspett, MINDRE HACKSPETT,

Sånglärka, Trädlärka, Backsvala, Ladusvala, FÄLTPIPLÄRKA, VATTENPIPLÄRKA, Skärpiplärka, Ängspiplärka, Trädpiplärka, RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA,  Sädesärla, Gulärla, FORSÄRLA,

Järnsparv, Rödhake, Rödstjärt, Stenskvätta, SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA, Rödvingetrast, Dubbeltrast, Taltrast, Björktrast, Koltrast, Ärtsångare, Lövsångare, Gransångare, TAIGASÅNGARE, Kungsfågel,

Gärdsmyg, Grå flugsnappare, MINDRE FLUGSNAPPARE, Talgoxe, Svartmes, Blåmes, Entita, PUNGMES, Nötväcka, Trädkrypare,

Varfågel, Skata, Nötskrika, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare,

Gråsparv, Pilfink, Bofink, Bergfink, Hämpling, Gråsiska, Steglits, Grönfink, Grönsiska, Stenknäck, Mindre korsnäbb, BÄNDELKORSNÄBB, Sävsparv, Gulsparv, LAPPSPARV

160 helt ok med många bonusarter markerade med stor stil! – och flera “grovisar”.

Så här gick det till:

20 sep

Disciplinerad uppstigning. Armbandsuret stannat men lyckas i samband med toalettbesök få igång “hopplösa” alternativet – Gott tecken.

Snabbtåget söderöver avgår lugnt och fint. Fyra platser för mig själv, kaffe med bulle till egen matsäck och Wifi till mobilen. Försöker stringa vit prick i Trönninge till Ägrett och en mindre klump i gåsflock till “Egyptian” efter Helsingborg. Blir inget i 200 knyck, mer än tre Dovhjortar vid Lis mosse.

Så Lund och trygg kärra och trygg chaffis Anders. Blir favoritbutik och så tråcklar vi oss förbi Malmö till Höllviken – och vilket ställe! Övervåningen i hus med trädgård vid N änden av Falsterbo kanal!!

Omgående sveper rödglador och ormvråkar över våra huvuden. Elegant fångar vi in första BRUNGLADAN på kalasavstånd. Klockan är bara barnet så vi tjoffar ut på Falsterbonäset för orientering. Tre år sedan sist. På Ljungen litet tamt men en flock trädlärkor. Kollar Skanör med Flommen och soptipp och ICA. Blir godsaker i trädgården i solnedgången.

21 sep

Efter tidig frukost följer vi strömmen ut på Nabben. Stämningen inbjuder till “strängning” av en 1K STÄPPHÖKShona. Fortfarande rostig, skönt att ha Anders vid min sida och ett gäng holländska friskusar, som uppenbarligen tagit “doktorn”s plats. Ngn lappsparv och flera forsärlor förgyller. Regnigt och dant så vi dippar tippen och njuter vårt otium vid kanalen – SKÖNT!

22 sep

Laddad och “same procedure”, men kuling från NNV och disigt. Vi jobbar dock fint. Har FÄLTPIPLÄRKA vid Fyren och RÖDSTRUPIG på Nabben – jag hör den!!! Vid 10-tiden satsar ett ormvråksgäng på ca 300 djärvt, men får ge sig. Dom fångar upp enstaka rödglador, bivråkar, fjällvråk, blåhök, tranor mm och returnerar över huset där vi bekvämt vilar middag! Senare kan vi plocka in MEDELHAVSTRUT, 1K vid kanalen och nattskärra i skymningen till kvällsgroggen.

23 sep

Skall det äntligen bli dags för rovisar!? Fint ute på Nabben och dags för kanonobsar på (samma?) STÄPPHÖK, då vi alerterar holländarna som blir hellyckliga. Det är laber NNO och sol, så det blir Ljungen. Parkerar med en blandad samling, närmast en superexpert med liten “golv”mops, som nästan blir uppäten av the Highland Cattle, som bajsar ned Anders stövlar.

Tyvärr går lyftet långt ned i SO, passerar kanalen i S änden över Lotsbacken, som tillsammans med Kolabcken i basen av Nabben blir bästa obsplatser. Från Ljungen ses rovisarna hastigt, högt, i delvis motljus passera västerut. Mängder av rödglador och ormvråkar, i tusental, och vi plockar duktigt med hjälp av Mopshussen – BRUNGLADOR, Fjällvråk, PILGRIMSFALKAR, 8 VIT STORK, Tranor, Lärkfalkar… – Så kommer larmet från Lotsbacken, en STÖRRE SKRIKÖRN!!! Lätt panik, känns helt hopplöst i den dallrande myggsvärmen. Där kommer den och försvinner bakom några björkar. Mopshusse med på banan, plus några andra, men Anders har valt en annan siktskåra mellan björkarna! Spanas in helt kort, även av oss över Lotsbacken, där den fotas.

Efter ett tag den deprimerande rapporten att den passerat Stevns Klint på Själland. Litet senare har såväl Holländarna som vi känning av en annan STÖRRE SKRIKÖRN – till tröst, tillsammans med att vi tredje gången gillt klämmer de tre SVARTHAKADE BUSKSKVÄTTORNA vid Skanörs gamla soptipp!!!

Somnar gott med svarta prickar för ögonen! Och det känns som vi är med på banan rejält. Särskilt för mig som haft ett längre uppehåll i “proffs”skådning än på många decennier – inte sedan Island i våras (två fina Hallands”hugg” med David icke att förglömma!).

24 sep

Sålunda satsar vi på labbspan från Udden och lönas med en flock på 4 1K Bredstjärtade och så en 1K som vinglar förbi alldeles nära. Holländarna jublar ikapp med oss. Av farten klämmer vi både Pungmes och Bändelkorsnäbb vid Fyren. Visst missas en del när man läser dagens sträckprotokoll, men på tex Brellar var vi “bäst”.

Ljungen ingen hit idag. En liten avstickare för bunkring i Höllviken ger ytterligare en avstickare till ett blåsigt Lilla Hammarsnäs och Höllviken. Inga nyheter och hopplöst att hitta rätta obsplatserna, Gröna Jaktstugan mm.

Senare drar  vi en ny vinstlott med en halvtimme i den friska SV-vinden vid Lotsvillan, en Brelle, 1K mycket nära och en Fjällabb fint men på långt håll.

25 sep

Nu är vi på hugget. Satsar på Klagshamn och hittar som vi tror rätt obsplats.

Efter en timmes drömmande om Saras eskapader i Bron byter vi strategi. Drar rakt söderut till Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk. Fantastiskt fint ställe, där vi njutobsar både sjöfågel- och landsträck. Litet dvärgmåsar, lommar, mycket prutgäss inget märkvärdigt.

Tills jag går en tur för att leta på någon trevlig trut. Blir en häftig och mycket tidig VATTENPIPLÄRKA bland många skärpiplärka. När Anders kommer ilande drar den iväg in över land, just den!!!

Efter detta skär vi som en vass kniv in i landet – BÖRRINGE! När sjön breder ut sig, kastar jag mig ut ur bilen. Över våra huvuden en JAKTFALK. Helt osannolikt eller kanske den som huserat i Skåne hela våren/sommaren!? Blir belåtet obsande och mumsande från favoritplatsen på rovisar, bla naturligtvis några Börringevråkar. 25 Dovhjortar betar på ett fält.

Så drar Anders på bändel bland mindre korsnäbbar i ett lärkbestånd. – Måtte inte! – Testar hans kikare på en vråk ganska högt upp. Men herre gud! En SKRIKÖRN, den sänker sig och kommer närmare, kretsar runt några gånger. STÖRRE subad/ad, den glider mot Havgårdssjön och bakom lärkträden medan jag ringer Anders. Skrikörnen dyker upp på andra sidan trädridån, när Anders kommer sprintande, men ack nej. Eftersök mot Anderslöv och kring sjöarna förgäves så vi styr hemåt.

Efter bunkring i Trelleborg kommer vi till stugan och Anders kliver ur och apporterar, TAIGA!!! Jag rusar ut till en tall och fångar in den. Vi får höra och se den fint underifrån och vi kan tipsa två Holländare vid kanalen. Dom missförstår dock och tror det är en White-browed, “humei” , när det är en Yellow-browed, “inornatus”.

Vi känner oss rejält på hugget och somnar gott

Fortsättning följer

Written by admin

October 9th, 2014 at 8:52 pm

Posted in Resor

Leave a Reply