Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Race is on Mars-15

without comments

Det finns peaks för artjägarna, vårruset och höst rus(k)et, ligger i Sverige typiskt medio mars – maj resp medio augusti – oktober. Vinter och sommar däremellan.

Vintern ligger i årsbreaket, så det blir både sista chansen och att sätta årets tempo.

Fick fin start på Sverigeracet, VITÖGD DYKAND i Lunds reningsdammar och en massa havsfågel från Helikopterplatten i Malmö. Följde hyfsat upp i Götet med mer havsfåglar, VATTENPIP – och BERGLÄRKA.

Gött – mitt hjärterace, Gotland, flydde  dock iväg.

Men precis i slutet av första vinterracet och med sniff på vårruset, tidigt i år! – floggat in det mesta och det bästa!

Med bästa draghjälp från Anders hat-trickade jag igår, dvs tre årsförsta för Gotland, Skärfläcka, Rödbena, Kärrsnäppa.

På 5:e plats och så idag, Snösparv och Lappsparv! Pallplatsen hägrar!

UNDERBART ÄR KORT! SÖNDAG BACK TO THE SUNNY SIDE OF SWEDEN!

Written by admin

March 10th, 2015 at 7:37 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply