Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Augustimåne

without comments

The blue moon of Västergarn

FullSizeRender_2

 

turns to gold

FullSizeRender_1en sann augustimåne, men litet stukad i blåst och knappt tio grader.

Nytt månadsskifte och nya friska fåglar! Förra månadsskiftet inleddes fint med vadare i goda mängder och följdes under Juli månad av en så gott som komplett samling av alla vanliga och även litet ovanligare vadare. Blev också en sällsynthet, Tuvsnäppa – redan 2 Juli. Den sågs inte igen, men kanske var det den som återfanns 31 Juli i Snoderviken av ingen mindre än Per “Smitten”.

Gott inflöde av Kaspiska och åtminstone en Medelhavstrut. Hade den allt bättre vid tre tillfällen. Vid det sista på bästa håll och ljus, med tub. Såg den då tillsammans med Eva Guldéhn. Men när jag skulle alertera hennes kameraförsedda man, koncentrerad på en vacker myrspov fick den för sig att dra ut till Utholmen.

Det är utmanande och snärjigt med trutkomplexet. Vad är vad? – och hur är inte “Crystal clear” precis!

Tex vad föreställer denna suddiga bild?? – en 1K, tämligen ordinär gråtrut!! Tja, tillsammans med arketypiska 1K Gråtrutar, en 1K Havstrut och en 3K Kaspisk trut och på en del ännu suddigare foton och efter stötande och blötande mot consensus ifråga om beskrivningar kunde följande vaskas fram – ibland –  Svart lång näbb, jämnmönstrade täckare, mörkkärnade tertialer, lång vingprojektion, lång exponerad tibia, fjällvråksstjärt! Hmmm – är ju så att övergången mellan hybrider, sydöstliga populationer av gråtrutar, avvikande gråtrutar och sanna Kaspiska trutar inte är glasklar. Bilden säger Gråtrut av sannolikhet snarare än övertygelse.

Skådarkollektivet försöker hitta prototyputseende för individer, som ger minirisk för genetisk “nedsmutsning”. Det är dj-kla spännande och intressant att spekulera i hur dessa prototyper skapas

IMG_0595

Lärorikt och nyttigt, men tänk om jag vore lika alert som Mr “Artportalen”, Johan Södercrantz & co, med den här Medelhavstruten på Sudret, samtidigt som “min”. Bilden från BA så jag knycker. Lägg märke till den mjukt bruna nyansen, ganska breda vita terminalbandet och att svarta subterminalbandet inte jämntjockt, prototypiskt enligt rådande consensus får Medelhavs vs Kaspisk, tydligt på “min” trut. Men den har en mindre mask för att vara identisk med “min” första som passerade Sigvards. Masken på min passar bättre på en av Fredrik Lennartssons i Blekinge, se Artportalen. Dessutom fanns inga avvikelser mellan mina tre obsar!

IMG_0562

 

 

Det här nya månadsskiftet startade med ett rikt sortiment tättingar i trädgården, stenskvätta, buskskvätta, lövsångare, näktergal, grå flugsnappare och grädden på moset, SVART RÖDSTJÄRT . Allt förmodligen närproducerat!

Och det börjar dyka upp svarta silhuetter på sommarhimlen. Än mest BA-larm, Grågam, Jättehavsörn, Skrikörn och senast Svart stork, som måste flugit förbi men gäckade mig. Spanade så ögonen stod som… hade gott om napp och fick in Havsörn, Ormvråk, Sparvhök, Duvhök, Lärkfalk och toppade med Brun och Röd glada! Riktigt gick jag igång på några tranor som kretsade över huset någon timme innan Svarta storken återupptäcktes – Kretsande i en tranflock över Nisseviken, uppskattad körtid härifrån 45 min!!! Hade detta varit i början på 80-talet hade det varit skäl att lägga kikarna på hyllan. Men sedan dess har jag bara i Västergarn sett tre svarta storkar vid två tillfällen så…!

Men Odinssvalan sitter alltid fint, så en rejäl dip. Tack till Tudde som gjorde allt han kunde.

 

Written by admin

August 5th, 2015 at 11:23 am

Leave a Reply