Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

ALFÖRRÄDARE 17 februari

without comments

17 februari

Alförrädare är en nyckelart för artruset på Gotland. Den har blivit sällsyntare och sällsyntare.

Anders smajlade brett med den här goudingen, 14 januari på första parkett, i några timmar i Gnisvärdsbassängen,

FullSizeRender-43

Och kanske samma längre söderut 16 januari, vid Näsudden.

Vid pokulerandet 12 februari kunde Anders inte hålla sig, vilket han borde gjort för efter många skottar med öl hade jag för femtioelfte gången påmint honom om 80-talet med nästan hundra alförrädare, gamla fåglar på en gång, runt Kronholmen.

Eller 1981, då jag en dag på sportlovet drog till Kappelshamn med Lasse G och David för att “lajfa” två förrädardrakar. Da´n därpå en utfärd med Janne L och visst vid Djupvik, en Alförrädare. Och så på tredje dagen en promenix på golfbanan, och vadå! – 4 Alförrädare, två hanar och två honor.

När larmet kom den 14 februari, Alförrädare hane (samma?) i Östergarn, så var vi litet mätta. Visst var jag sugen, men vist att ligga lågt. Vädret talade för 16 februari.

Nervöst men stor lättnad att efter 1,5 h körning se den guppandes en halv km bort!

17 september

Efter tvätt och morrondont stämde jag träff med Anders vid fyren. Hade sjungande Större korsnäbb på golfbanan och var väl en kvart sen. Störde Anders en aningen och kollade in några Knipor som kom flygande.

Va´i h-vete! – EN ALFÖRRÄDARE, GAMMAL ÅDA!!! Jag lät det beryktade adjunktsvrålet tala.

Oj, oj vem har sagt att historien upprepar sig? Den höll sig runt fyren i ca 15 minuter, dock utan att vara fotogenic! Underbart är kort – inte foto!

Written by admin

February 17th, 2016 at 4:24 pm

Posted in Västergarn

Leave a Reply