Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Ormklyka

without comments

Annandag påsk var det fin uppvisning av ormar på Cape Armini.

När solen värmde på ett litet stenskravel nedanför gamla fyrbostaden låg där plötsligt 5 präktiga snokar och “mjukade” inför vårens vidare övningar. Snoken på Gotland är en egen art/ras gotlandssnoken, som är mindre, ofta litet mer sandfärgade och med ett större inslag helsvarta individer än på fastlandet. Mycket riktigt var en helsvart och åtminstone en med ett rejält guldsandsfärgat skimmer. Däremot föreföll en individ jättestor, större än max 95 cm som anges. Men man blir ju lätt på trycket ibland – så…

Bara tio meter på andra sidan buskaget låg en vacker brunfärgad huggormshona och gassade på en annan solfläck. Lärde mig när jag googlade på ormar i Sverige att inte bara små giftstinna huggormsungar kallas äspingar utan även sådana här bruna honor.

Tillbaka i Göteborg hade jag hand om barnbarnskocken den 21 april. De var konvalescenter efter en gigantisk attack av den fruktade vinterkräken. Inspirerad av Annandagen arrangerade jag en avledande ormjakt. För denna började vi med att tillverka ormklykor, ett fångstredskap som jag hört om i min barndom. En vanlig trädklyka som trycker ned ormen bakom huvudet mot marken. Sedan kan den bekvämt fattas vid samma ställe – tro det!?

När jag googlade på ormklyka fick jag inga träffar. Något jag hoppas ha avhjälpt nu.

Hur gick det med jakten. Jo, efter att ha förfärdigat fyra ormklykor återgick konvalescenterna till mer lämpad sysselsättning i form av legobyggande.

Written by Olof

April 24th, 2009 at 1:07 pm

Posted in Göteborg

Leave a Reply