Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Åke tråk 2

without comments

Anders gasade i gaten 20 oktober. Insisterad på Falis med styv sydostan. Vi kunde ju alltid vegetera och tänka på gårdagen.

Märkligt ensamma, men ringmärkt Kfs i Alkärret kanske drog eller det naturliga att alltid starta med Hoburgen.

Anders mest sugen på Pralle, så jag förmanade att alltid blicka uppåt också. 0900 slog det till en Vitnäsa, gammal i sommardräkt! Det kan komma fler fortsatte jag. 0910 Anders igen – En ännu finare obs på en ännu finare Vitnäsa.

Mättnadskänsla, bättre kan det inte bli, kanske dricka kaffe och åka hem. Men först lätta på trycket i lä mellan två bodar.

Kolliderade med en liten brun fågel, väl en Gärdsmyg? Förskräckt hamnade den på en bodvägg. Lät hårt och vasst, en brun gransångare, en BRUNSÅNGARE!!! Flög ned och rundade boden. Satt en stund i en buske, allt stämnde – så var den väck! Längs muren som riktade sig mot det inre av Faludden, Alkärret!?

Omtumlade berättade jag för Anders och sedan Karin Å med gäng och Juppen. Alla hummade medlidsamt.

Till Alkärret för nödvändig kryssning av Kungsfågelsångare men naturligtvis dip, den hade varit halvdöd redan i näten. Men … vi hittade en ny! Härligt, härligt!! Ädelkryss för Anders??

Foto av Mikael T litet senare på dagen

På moln slångrade vi runt när David K anropade med en Brandkronad Kungsfågel.

Tar det aldrig slut? Nej, innan vi lämnade fick vi korn på en liten brun krabat som lät – Brunsångaren! Efter ett tag gav vi upp och höll tummarna.

Blev avslut på Näsudden, där vi träffade Jörgen L och en gul ärla. Lapsus från mig att inte direkt arta till Forsärla, som ses strax söderut de kommande dagarna. Besked från Alkärret, Lennart Vargen hade hört och sett Brunsångaren.

 

Written by admin

October 22nd, 2017 at 7:56 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply