Olof Armini om fåglar och natur

Fältbestämning, fåglar, miljö, natur.

Labbar, liror och skådarfilosofi

without comments

Har flera gånger innehållsmässigt varit ute och cyklat i gränslandet till vad den här bloggen utger sig för att innehålla. Men alltid hållit mig till det alla bloggar handlar om ett “egotrippande i okunskapens träsk” och/eller ett gränslöst nörderi. Så ock med fullt ös denna gång.

Dagarna kring 25 augusti med hård blåst från västsektorn gav rika tillfällen till egenskådande och att ta del av bilder och diskussioner på nätet. Härliga bataljer om vad som setts och kan ses. Hade kunnat ta med bilder av Per L, Tobias B och Martin A i ett vällovligt syfte, men väljer att länka så kan läsaren också ta del av diskussionerna.

Först litet ego dock. För att hålla mig till det heliga tretalet så skulle jag kunna hänga upp mitt skådande på följande tripod

1. Naturupplevelse

2. Prestation (Tävling/Jakt)

3. Socialt

1 och 2 är kopplat till fåglar medan 3 är ett intranät med likasinnade (tex den här bloggen).

När jag går över till enskilda observationer bygger jag upp dem på följande tripod,

1. Observerade detaljer

2. Helhetsintryck

3. Sannolikhet

Över denna tripod läggs ett raster av yttre omständigheter som väder, vind, ljus, tid, dagsform mm

Detta som en bakgrund till vissa av mina resonemang. Så åter till blåsdagarna och framförallt två obsar.

Först liran som passerade Kråkudden på Hönö den 25 augusti. Jag har tidigare beskrivit den men upprepar att under kort tid kunde jag iaktta detaljer som i en annan kontext självklart skulle blivit till en gulnäbbad lira. Varför då ett frågetecken? Backar jag till tripoden ovan så vacklar obsen på sannolikheten, bara en osäker gulnäbbad rapporterad från Västkusten denna dagen och en dagen innan (Hönö!). Ingen övrig i hidet ville heller stå för att han sett en gulnäbbad (osäkert vilka som ens sett samma fågel som jag). Yttre omständigheter får då en ökad tyngd i min egen bedömning, obstid, regn i hidet mm.

Se så på collaget av den eminente Martin A på en gulnäbbad lira på samma lokal en månad tidigare. Samma detaljer som jag såg men då under helt andra omständigheter som krullade utropstecknet till ett frågetecken.

Samma dag som vi såg den obestämda gulnäbbade liran sågs en hel del längs kusten och som vanligt samlades det mesta litet senare och framförallt söderut i Halland och Skåne. Största grejen var förstås den större liran vid Kullen, som helt kort morgonen därpå sågs på Nidingen!

Och som sagt en hel del annat och många alerta skådare och fotografer var på G. Bla kom följande bilder från Per L med frågetecken om fjällabb.

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242812.jpg

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242814.jpg

Observera på den nedre bilden det lilla hacket ytterst på vänsterarmen. Jag kommenterade att det mesta pekade på en fjällabb, vita spolstreck och tydligt utskjutande trubbiga mittersta stjärtpennor, tydligt tvåfärgad näbb.

Dessutom fanns en bild av samme fotograf på en möjlig bredstjärtad labb.

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242135.jpg

Här hade flera kommenterat med bud om både bredstjärtad och vanlig labb. Jag kommenterade att dubbelfläcken indikerade bredstjärtad plus tvåfärgad näbb och trubbig stjärtspets. De två sistnämnda argumenten samma som för fjällabbestämningen tidigare. Jag tillfogade också ett memento att det kunde vara samma labb på alla tre fotona, med vilket jag indikerade inkonsistensen i detaljer och helhetsintryck från bara fotona. Jag var tveksam om detta kunde missuppfattas på ett negativt sätt av observatören/fotografen så jag betonade att han alltid är bärare av obsen.

Döm sedan om mina känslor när jag får ta del av den fortsatta utvecklingen. Några Ölandsskådare med den mycket duktige Tobias B i spetsen och tillika fotograf hade varit på havsskådning i Halland och plåtat

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242360.JPG

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242361.JPG

http://www.artportalen.se/artportalen/gallery/images/swe/birds/2010/large/242362.JPG

Denna labb är säkert bestämd till en kustlabb och Tobias B kunde också påpeka hacket på vänsterarmen på mellersta bilden! 8 h tidigare i Halland men på gränsen till visshet samma labb som Per L plåtat samtidigt som han kommer på att hans foton nog i själva verket föreställer samma labb. Två missar och en hit för mig. För att vinna måste man kunna förlora! Punkt 2 i min skådartripod!

Sannolikheten om en kustlabb kan väl närmast beskrivas av dagens (2 sep) sträckrapport från Revsudden, 43 kustlabbar, en fjällabb, ingen bredstjärtad labb. Litet förrädiskt dock och man måste nog säga att “fjällabbsbilderna” tagna på en Lappländsk fjällhed eller den “bredstjärtade” i Kattvik men kring jul istället knappast fått någon att reagera om observatören så sagt.

Vid en närmare granskning kan man på alla bilder se ett litet ljusare nackdok, typiskt för så här mörka kustlabbar. Det är också just dessa, litet ovanligare kustlabbar som tydligast visar drag av de andra arterna som vita spolstreck, dubbelfläck och tvåfärgad näbb. Vanligast hos kustlabbar är också den sk dubbelpiggen som gör den här tydligt trubbiga ändan litet missvisande.

Som en liten avslutande knorr kan man med armarna i kors och utan att se något leka besserwisser och säga kustlabb – sannolikhet!

Written by Olof

September 2nd, 2010 at 4:24 pm

Leave a Reply